2x. Muziejus užėjo pas lankytoją

„Kl. Kam leidžiami laikraščiai?
Ats. Lietuvoj – silkių vyniojimui, užsieny – mes nežinome“, – iš satyros ir jumoro laikraščio „Dzūkų bizūnas“ 1926 m. Rugsėjis, Nr. 2

Tai buvo pirmasis spaustuvėje spausdintas Alytaus miesto laikraštis. Viso pasirodė tik du šio laikraščio numeriai: 1925 m. vasario mėn. Nr. 1 ir 1926 m. rugsėjo mėn. Nr. 2. Jo sumanytojai Vytas Vaclas Misiūnas ir Petras Dumbliauskas 1925 m. išleido kvietimą prisidėti prie grupės pažangiųjų Alytaus dzūkų, sumaniusių spausdinti laikraštį.
Tai buvo karikatūromis iliustruotas satyros ir humoro laikraštis, kuriame pajuokiami vietos valdininkai, dvasininkija.
Alytaus karo komendantas įžvelgė „Dzūkų bizūno“ turinyje visuomenę erzinančių žinių platinimą ir V. V. Misiūną nubaudė 14 dienų arešto arba 300 litų, o laikraščio pirmąjį numerį konfiskavo.

Dar šiek tiek gyvenimo ironijos iš „Dzūkų bizūno“:
„Giminaitis dėdei, senam kavalieriui: Pasakyk man dėde, kodėl tu nesivedei?
Dėdė: Matai, aš kaip buvau jaunas, tai nusistačiau apsivesti tik su ideale motere. Praėjo daug metų ir aš radau tokią moterę, bet pasirodo, kad ji taip pat ieškojo idealio vyriškio…“

Visą laikraštį galite pavaryti čia: https://bit.ly/3afxJi5