3x. Muziejaus lobiai iš spaudos draudimo laikotarpio

Spaudos draudimo, kalbos ir knygos diena mums primena 40 metų trukusį lietuviškos spaudos lotyniškai rašmenimis draudimą, tačiau šis metas buvo ir didysis lietuviško spausdinto žodžio užgimimas. Iki 1864 m. lietuviškai buvo išspausdinta vos 750, o nuo 1864 iki 1903 m. beveik 2000 pavadinimų knygų, neskaitant laikraščių. Didžioji dalis spaudos buvo išleista užsienyje ir nelegaliai platinta Lietuvoje.

Alytaus kraštotyros muziejuje saugoma virš 50 pavadinimų leidinių, išleistų spaudos draudimo laikotarpiu. Pusė iš jų – lietuvių kalba. Didžioji dalis istorinės ir mokslinės tematikos leidinių leisti JAV, religinio turinio spaudiniai – Tilžėje, dažniausiai tai kontrafakcijos (suklastoti leidimo duomenys) arba grožinės literatūros knygelės. Turime ir keletą pirmųjų periodinių leidinių: Tėvynės sargą  ir Apšvietą.

Kolekcijoje yra ir dvi legaliai carinėje Rusijoje išleistos knygos: Lietuviškos svodbinės dainos užrašytos par Antaną Juškevičę... ir Lietuviškos dajnos užrašytos par Antaną Juškevičę apygardoje Pušalačiu…

Vienas įdomesnių eksponatų – graždanka (lietuviškas tekstas parašytas kirilica, tik tokiu pavidalu buvo leidžiama spausdinti lietuviškai) atspausdinta maldaknygė Senas aukso altorius. 1864–1904 m. pasirodė 54 leidiniai su rusišku raidynu, kurių didesnė pusė išleista pirmajame spaudos draudimo dešimtmetyje.

Didžiąją dalį šių leidinių, saugomų Alytaus kraštotyros muziejuje galite peržiūrėti LIMIS portale – https://bit.ly/2KZ6U6K