Projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT-PL/116 baigiamoji konferencija

Rugpjūčio 27 d. Alytaus viešojoje J. Kunčino bibliotekoje vyko baigiamoji projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ konferencija. Joje dalyvavo Alytaus, Prienų, Marijampolės, Birštono ir Suvalkų muziejininkai, Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto Lietuvos archeologų draugijos atstovai, Alytaus miesto pedagogai ir istorijos mylėtojai. Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Nijolė Makštutienė pasveikino konferencijos dalyvius ir svečius.

Konferencijos dalyvius pasveikino Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė ir Suvalkų regioninio muziejaus direktorius Ježis Bžozovskis (Jerzy Bzozowski).

Alytaus kraštotyros muziejaus direktorės pavaduotoja Daiva Bagdonienė savo pranešime apžvelgė projekto veiklos rezultatus. Projekto metu surengtos šešios kilnojamosios parodos Alytuje ir Suvalkuose, įvyko dešimt darbinių koncepcijos kūrimo grupės susitikimų, išleistos dvi knygos, sukurtas svarbiausių jotvingiškų archeologinių vietovių žemėlapis, pagaminti suvenyrai ir įrengta archeologinė ekspozicija. Suvalkų regioninio muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas Ježis Siemaško (Jerzy Siemaszko), vadovavęs projekto veiklai Suvalkuose, pirmąją pranešimo dalį skyrė projekto veiklos rezultatų pristatymui. Antroje savo pranešimo dalyje konferencijos dalyviams pristatė rengiamą archeologinę ekspoziciją „Suvalkų regionas ir Rytų Mozūrija nuo ledynmečio pabaigos iki jotvingių žlugimo“.

Artūro Balčiūno iš Alytaus kraštotyros muziejaus pranešimas buvo skirtas jotvingių istorijai. Pranešėjas apžvelgė istoriją nuo pirmųjų, spėjamų jotvingių paminėjimų rašytiniuose šaltiniuose, iki XIII a. įvykusio, beveik visiško genties sunaikinimo. Taip pat pristatė per paskutinį šimtmetį vykusius jotvingiškų archeologinių objektų tyrinėjimus. Alytaus kraštotyros muziejaus istorikė Deimantė Aidukaitė pristatė šiandieninį jotvingių palikimą Pietų Lietuvoje. Pirma pranešimo dalis buvo skirta jotvingio vardo įprasminimui šiandieninių žmonių. Antrojoje pranešimo dalyje prelegentė pristatė tyrinėtojų jotvingiškai kilmei priskiriamus vietovardžius, vandenvardžius ir asmenvardžius.

Popietinėje konferencijos dalyje dr. Eugenijus Svetikas pristatė knygą „Bazorų kapinynas: christianizacijos šaltiniai“. Alytaus kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vedėjos Vilmos Jenčiulytės pranešimas „Objektas ir simbolis. Alytaus rajono piliakalniai“, užbaigė konferencijos darbą.

Baigiamasis konferencijos akcentas vyko Jiezno g. 2, kur buvo atidaryta naujoji ekspozicija „Kai sieloms neliko medžių“. Ekspozicijos atidarymo metu pristatytas Svarbiausių jotvingiškų archeologinių vietovių žemėlapis.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.