Apie dailininką A. Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės versmės

Sudarytojas Artūras Balčiūnas (2008, Kaunas)

Šiame parodos kataloge pateikti ne žymaus Dzūkijos menininko A. Žmuidzinavičiaus kūrybos darbai, o jo gyvenimo gimtajame Alytaus krašte akimirkos, užfiksuotos fotografijose.