Archeologijos rinkinys

Archeologijos rinkinyje šiuo metu saugoma daugiau kaip 3500 eksponatų. Seniausi eksponatai priskiriami mezolito laikotarpiui. Tai titnaginiai dirbiniai iš Varėnos rajono – Dubičių, Rudnios, Kaniavos, Girežerio kaimų, Senosios Varėnos, taip pat rasti prie Ūlos, Merkio upių. Iš viso per 74 vnt.

Rinkinyje saugomi VIII – XII a. Alytaus piliakalnio gyvenvietės, tyrinėtos 1985 m., XIV a. II pusės – XV a. I pusės Bazorų senkapio (Alytaus raj.), XV – XVI a. Vinkšninių (Alytaus raj.), Dzirmiškių piliakalnių (Alytaus raj.), Didžiasalio, Kaziulių kapinynų (Lazdijų raj.), XVI –XVII a. Pasimnių dvaravietės (Simno apyl., Alytaus raj.) radiniai. Ypač gausus XIV – XVII a. Alytaus kapinyno, kasinėto 1984 – 1986 m., radinių rinkinys. Dr. Eugenijus Svetikas 2004 metais parengė spaudai monografiją „Alytaus kapinynas. Christianizacijos šaltiniai“, kur pateikia šio vieno didžiausių viduramžių Lietuvos laidojimo paminklų tyrimų medžiagą.

Nemažai šio fondo eksponatų pastaruoju metu restauruojama P. Gudyno restauravimo centre.