Birželio 22 d. – įžanginė konferencija “Jotvingių palikimo pritaikymas pažinimui”

Projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT – PL/116

2011 m. birželio 22 d.
Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekos konferencijų salė
Seirijų g.2/Ligoninės g.1c, Alytus

Įžanginės konferencijos „Jotvingių palikimo pritaikymas pažinimui dienotvarkė“

2011 m. birželio 22 d.
9.00 Dalyvių registracija, kava
10.00 Konferencijos atidarymas, sveikinimo kalbos:
Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Danguolė Juozapavičienė
Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronės Jakunskienė
Suvalkų regiono muziejaus direktorius Jerzy Brzozowski
10.30 Projekto veiklų pristatymas. Pranešėja – projekto koordinatorė Ieva Kazlauskienė
11.00 Užnemunės priešistorė. Akmens amžius pietų Lietuvoje. Pranešėjas dr.Vygandas Juodagalvis. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
12.00 Pietūs
13.30 Jotvingių palikimo pritaikymas pažinimui. Pranešėjas Zenonas Baubonis. Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas, Lietuvos paminklosaugos komisijos narys
14.30 V-XIV a. Pietų Lietuvos kario ginkluotė. Pranešėjai Ramūnas Aleksa ir Giedrius Navickas.
15.15 Kavos pertrauka
15.45 Diskusijos, apibendrinimas
16.30 Konferencijos pabaiga
17.00 Parodos atidarymas: Antrasis švedų žygis. Knuto Olafo Falko ir švedų ekspedicijos jotvingių žemėse archyvas. (Iš Suvalkų apygardos muziejaus rinkinių). Alytaus kraštotyros muziejaus filiale Jiezno g. 2
Detali informacija apie renginį: Audronė Jakunskienė tel. +370 607 81825 el.p. direktorius@alytausmuziejus.lt
Ieva Kazlauskienė tel. +370 618 27979 el.p. ievakaz@gmail.com

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.