Bonistikos rinkinys

Bonistikos fonde saugoma 2058 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatų. Tai XIX a. pab. – XXI a. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Sovietų Sąjungos ir kitų pasaulio šalių popieriniai pinigai, vekseliai, obligacijos, loterijos bilietai ir kiti vertybiniai popieriai.