Dešimtasis ekspozicijos kūrimo grupės susitikimas vyko Lenkijoje

Rugpjūčio 12-13 dienomis Suvalkuose, Lenkija, vyko dešimtasis ekspozicijų koncepcijos kūrimo darbo grupių susitikimas. Pirmąją susitikimo dieną Suvalkų regioninio muziejaus darbuotojai svečius iš Alytaus kraštotyros muziejaus supažindino su žinomais ir naujai atrastais jotvingių kultūros objektais Palenkės vaivadijos Suvalkų apskrityje. Pirmasis aplankytas objektas – Šipliškės valsčiuje (gmina Szypliszki), Aglinės kaime esantis Eglinės piliakalnis. Suvalkų regioninio muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas Ježis Siemaško (Jerzy Siemaszko) papasakojo piliakalnio tyrinėjimų istoriją. Supažindino su kasinėjimų rezultatais ir bei svarbiausiais piliakalnio ir jo gyvenvietės raidos etapais. J. Semaško atkreipė svečių dėmesį į kelis išskirtinius šio jotvingiško paminklo bruožus – gausius bronzos radinius ir grindinio liekanas piliakalnio aikštelėje.

Antrasis aplankytas objektas – 2011 m. Suvalkų muziejaus archeologų atrastas Ravelių piliakalnis Rūtelės valsčiuje (gmina Rutka-Tartak) ir greta jo esančios kelios jotvingių gyvenvietės. Ježis Siemaško (Jerzy Siemaszko) ir Suvalkų muziejaus direktorius Ježis Bžozovskis (Jerzy Brzozowski) papasakojo piliakalnio atradimo aplinkybes, bei tyrinėjimų istoriją. Paskutinis kelionės objektas – Vižainys. Kaimas įsikūręs prie Vižainio ežero, ir šio ežero pusiasalyje Suvalkų muziejaus archeologai atrado naują jotvingių piliakalnį.

Antrąją susitikimo dieną aptartos projekto įgyvendinimo techninės ir juridinės problemos. Taip pat aptartos techninės ir lingvistinės problemos, kilusios parengiant spaudai „Svarbiausių jotvingių archeologinių vietovių“ žemėlapį.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
 

EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:

  • Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
  • Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
  • Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
  • Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
  • Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
  • Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.