Didieji XIX a. dainynai: lietuviškos dajnos užrašytos par Antaną Juškevičę

Spaudos draudimo laikotarpiu vieni iš nedaugelio leidinių, Carinėje Rusijoje legaliai išleisti lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis, buvo kun. Antano Juškos surinktų lietuviškų dainų rinkiniai. A. Juškos surinktos dainos jo brolio Jono Juškos dėka 1880–1883 m. išspausdintos Kazanėje ir Sankt Peterburge 5 knygose.

Prireikė nemažai laiko ir pastangų įrodyti rusiškiems cenzoriams šio leidinio svarbą. Ir tik nelietuvių kalbininkų diplomatinių gudrybių dėka (ypatingai Jano Bodueno), lietuviškos dainos lotyniškais rašmenimis, kaip labai brangi mokslinė medžiaga lietuvių kalbai tirti, išvydo dienos šviesą.

Alytaus kraštotyros muziejuje saugome tris knygas iš penkių.

Lietuvių kultūrai ir tautosakai tai ypatingai svarbūs ir reikšmingi leidiniai. Pirmą kartą šiuose leidiniuose buvo sudėta beveik 3000 dainų, užrašyti vestuvių papročiai. Iki Juškų buvo paskelbta apie 800 lietuvių liaudies dainų. Juškos paskelbė pačių surinktas dainas ir savo rinkinių monumentalumu ilgai buvo nepralenkiami.

Kun. A. Juškos pastangomis neliko užmirštos ne tik „gražiosios“ dainos, bet ir užstalės, nerimto turinio dainuškos, taip pat jis pirmasis atkreipė dėmesį į dainų pateikėjus.

Tai buvo didieji XIX a. dainynai, suteikę pagrindus moksliniam lietuvių dainų tyrinėjimui ir sklaidai.

Muziejuje saugomos knygos:
1. Lietuviškos dajnos užrašytos par Antaną Juškevičę apigardoje Pušalačiu ir Velunos iš žodžiu lietuviu dajninįnku ir dajninįnkiu. 1 Kn., 2 laida. Казань: Типография Императорскаго университета, 1880.
2. Lietuviškos dajnos užrašytos par Ąntaną Juškevičę Velunos apigardoje iš žodžiu Lietuviu dajninįnku ir dajninįnkiu. 2 Kn., 3 ir 4 laida. Казань: Типография Императорскаго университета, 1880.
3. Lietuviškos svotbinės dainos, užrašytos par Antaną Juškevičę ir išspausdintos par Joną Juškevičę, Petropylė: Spaustuvė Imperatoriškos Akademijos Moksla, 1883.

Informaciją parengė Istorijos skyriaus vedėja Vilma Jenčiulytė

#MuziejusPasLankytoją