Dokumentų rinkinys

Dokumentai – sudedamoji raštijos rinkinio dalis, apimanti apie 2000 eksponatų. Didžiąją rinkinio dalį sudaro įvairūs garbės raštai, diplomai, pažymėjimai, kvitai, planai, blankai, įvairūs aktai, pasai t.t. Rinkinyje gausu įdomių ir vertingų eksponatų, tarp kurių galima išskirti šiuos: Lazdijų magdeburginių teisių privilegijos (1597 m., 1669 m., 1718 m., 1744 m.), 1648 m. Veisiejų dvaro inventorius, 1712 m. Daugų seniūnijos inventoriaus knyga, 1862 m. sutartis (nuorašas), pagal kurią perkamas dvaras Alovėje, baudžiavos panaikinimo aktas, kuriuo Suvalkų gubernijos, Ūdrijos gminos, Kabinių kaimo valstiečiai atleidžiami nuo baudžiavos ir kt.