Filatelijos rinkinys

Filatelijos rinkinys pradėtas rinkti 2003 metais. Rinkinį sudaro įvairiausi pašto ženklai, vokai ir kita pašto produkcija, pagaminta Lietuvoje arba „perėjusi“ per Lietuvos paštą. Šiuo metu turime per 1000 eksponatų (per 400 pašto ženklų ir per 500 vokų). Ypatingą dėmesį skiriame Alytaus apskrityje „kursavusiai“ korespondencijai. Seniausias eksponatas yra 1914 metais iš Alytaus į Suvalkus siųsta pašto kortelė. Seniausias vokas, „perėjęs“ Alytaus paštą, – 1933 metų. Iš sovietinio laikotarpio paminėtina pašto ženklų serija „Pabaltijo kurortai“, išleista 1967 m., kurioje yra ir Druskininkų kurortas. Taip pat yra nemaža to laikotarpio vokų kolekcija (apie 50 eksponatų). Turime pilnus 1990 m., 1991 m., 1992 m., 2002 m. – 2008 m. Lietuvos pašto ženklų rinkinius, pirmuosius 1990 – 1991 metais leistus vokus. Rinkinys nuolat papildomas naujausiais Lietuvos pašto ženklais ir vokais.

Išskirtinis eksponatas. Vokas su blokados labdaros ženklu.
Ženklinis vokas „Atgimimo ąžuolas“ su Blokados fondo ženklu ir kalendoriniu pašto antspaudu. Voko dailininkė Violeta Skabeikienė. Tai pirmasis Lietuvos pašto ženklinis vokas, išleistas po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. gegužės 17 d. Voką spausdino „Spindulys“. Voko viršutiniam dešiniam kampe pavaizduotas spausdintinis pašto ženklas „Angelas“, nom. 5 k., spalva – žalia (pirmieji Lietuvos pašto ženklai po 1990 m. kovo 11-osios į apyvartą išleisti 1990 10 07). Voko kairėje pavaizduotas stilizuotas žalios spalvos ąžuolas, kamiene geltonos spalvos skyde pavaizduoti Gedimino stulpai. Ąžuolo kairėje užrašyti metai „1990“, dešinėje data „III. II“. Po piešiniu užrašas ATKURTA NEPRIKLAUSOMA / LIETUVOS RESPUBLIKA.

Voko viršutiniam krašte viduryje užklijuotas lipdukas „Blokados fondui“, nom 50 k., su imituota perforacija, spalvotas, pavaizduotas Trijų kryžių kalnas Vilniuje. Ženklo dail. V. Skabeikienė. Ženklas nuvertintas kalendoriniu pašto antspaudu „Vilnius – C 17059011“.

Šis blokados labdaros ženklas ne pašto paskirties leidinys, tačiau pašto administracijos jis buvo įteisintas kaip filatelijos suvenyras: jį ne tik išleido Lietuvos ryšių ministerija, jinai jį ir rekomendavo nuo 1990 06 14 lipinti ant visų siuntų šalia sovietinių pašto ženklų. Šie labdaros ženklai (nominalas 50 kap.) net neįėjo į siuntos tarifą (paprasto laiško tarifas tada tebuvo 5 kap.), bet buvo antspauduojami (nuvertinami) pašto antspaudu. Blokados fondas buvo įkurtas 1990 04 22, prasidėjus Lietuvos ekonominei blokadai, 1990 04 27 Vyriausybė pasirašė protokolą dėl labdaros rinkliavos ženklų išleidimo iki 1 mln. egzempliorių tiražu.

Filatelijos suvenyrai – vokai su užlipintu šiuo labdaros ženklu bei užspaustu pašto antspaudu išskutinėta sovietine simbolika bei panaikintais rusiškais užrašais, su 17 05 90 data, jau seniai įgijo istorinę vertę, tapo daugelio rinkinių puošmena, nes susiję su atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės ir jos pašto veiklos pačia pradžia. Tai buvo ne tik auka į blokados fondą, bet ir priemonė atkreipti atgimstančios Lietuvos žmonių ir užsienio šalių visuomenės dėmesį į mūsų Tėvynei gresiantį pavojų – būti ekonomiškai sužlugdytai ir dvasiškai paklupdytai sovietinės imperijos.