Filokartijos rinkinys

Alytaus kraštotyros muziejuje atvirukai, kaip atskiras rinkinys, pradėtas formuoti nuo 1999 metų. Rinkinį sudaro 3818 pagrindinio fondo bei 442 pagalbinio fondo eksponatai. Rinkinys kaupiamas 2 kryptimis: jame saugomi visi Dzūkijos regiono vaizdų atvirukai ir lietuviški atvirukai, išleisti iki 1990 metų. Šie eksponatai sudaro pagrindinį filokartijos eksponatų rinkinį.
Per metus filokartijos rinkinį papildo per 50 atvirukų. Ypač vertingas ir įdomias savo kolekcijas muziejui padovanojo alytiškės Irena Musteikienė ir Nijolė Ravinskienė.

Seniausi muziejuje saugomi atvirukai su Alytaus miesto vaizdais, leisti Pirmojo pasaulinio karo metais. Kol kas žinomi 33 skirtingi šio laikmečio vaizdai. 14-ka jų, skirtingų vaizdų, saugoma muziejaus filokartijos rinkinyje.
Kadangi iki Pirmojo pasaulinio karo Alytuje buvo išsidėsčiusi Rusijos carinė kariuomenė ir strategiškai svarbiose vietose nuotraukas buvo galima daryti tik leidus srities kariuomenės vadui, kuris ir nurodydavo draudžiamus fotografuoti objektus. Taigi, XIX amžiaus pabaigoje buvo uždrausta fotografuoti geležinkelį, Nemuną ir jo krantus – penkių varstų atkarpą, Alytaus įtvirtinimus ir apylinkes dešimties varstų spinduliu (1 varstas – 1067m). Kairiajame Nemuno krante Likiškėlių, Miklusėnų ir Bakšių kaimų teritorijose buvo pastatyti 4 fortai. Šie iš žemių supilti įtvirtinimai turėjo saugoti kelius Suvalkai – Seirijai – Alytus – Kaunas. Dešiniajame Nemuno krante buvo 2 kareivinės – Pontono ir Saratovo, o kairiajame Artilerijos kareivinės. Taip pat buvo 3 tiltai – Kaniūkų tiltas, geležinkelio tiltas bei laikinas pontoninis tiltas ties Pontono kareivinėmis, o vėliau pastatytas ir medinis miesto tiltas vietoje pontoninio. Taigi, tampa aišku, jog tuometinių miesto vaizdų mes ir negalime tikėtis.
Ir juos turime tik prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Kuomet vokiečių kariuomenės fotografai gausiai įamžino Lietuvos miestus bei miestelius ir išleido daugybę atvirukų su miestų vaizdais.

Dalis filokartijos rinkinio eksponatų ar jų kopijų eksponuojami nuolatinėse muziejaus ekspozicijose, dalis – laikinose parodose.
Siekiant supažindinti alytiškius su atviruko raida, 2002 metais muziejuje buvo surengta paroda iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių – „Lietuviškų atvirukų raida 1900–2000 m.“ Jungtinėmis Alytaus bei Suvalkų miestų muziejų pastangomis (įgyvendinus projektą „Kairiajame Nemuno krante. Buvusios Suvalkų gubernijos miestų ir miestelių paveldas senose fotografijose ir atvirukuose“) 2005 m. kovo 25 – balandžio 25 d. veikė paroda, kurioje buvo eksponuojami muziejuje, Lietuvos kolekcininkų A. Antanevičiaus, A. Miškinio, lenkų kolekcininkų, Suvalkų muziejaus bei mūsų muziejaus rinkiniuose saugomi atvirukai. Vėliau ši paroda aplankė dar 10 Lietuvos muziejų. Nuolat rengiamos trumpalaikės proginės lietuviškų velykinių bei kalėdinių atvirukų parodėlės. 2008 m. kovo 11 d. Alytaus kraštotyros muziejuje buvo atidaryta Atvirukų su patriotine simbolika paroda, kuri buvo vėliau eksponuojama ir Merkinėje.