Gegužės 8 diena muziejuje – Sąjūdžio diena

2018 m. gegužės 8 d. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda „Alytaus Sąjūdžio atminties ženklai“, skirta Alytaus Persitvarkymo Sąjūdžio 30-čiui. Į parodos atidarymą susirinko gausus būrys buvusių Sąjūdžio narių. Kai kuriems tai buvo ilgai lauktas susitikimas su senais bičiuliais ir bendražygiais. Atidarymo metu atsiminimais dalijosi Augenija Stoškuvienė, Jonas Juravičius, Vytautas Kolesnikovas, Nijolė Kolesnikovienė, Rimantas Liegus, Vladas Adžgauskas, meras Vytautas Grigaravičius. Tylos minute buvo pagerbti sąjūdiečiai, kurių jau nebėra.
Alytuje Sąjūdžio gimimą galima laikyti liepos 13 d., kai kavinėje „Dzūkija“ įvyko alytiškių susitikimas su LPS Kauno skyriaus nariais. Alytuje taip pat nuspręsta įkurti iniciatyvinę grupę, kuri buvo sudaryta jau kitą dieną mitingo, vykusio prie Dailės mokyklos, metu.
Parodoje pristatomi pirmuosius Sąjūdžio laikus menantys daiktai: vėliavos ir transparantai, naudoti 1988 m. vasaros mitinguose, leisti laikraščiai, plakatai, ženkliukai. Parodoje eksponuojamos keturios vėliavos pasakoja savas istorijas. Čia yra Vytauto Ledo prie Dailės mokyklos iškelta pirmoji trispalvė, ant Šaulių namų plevėsavusi vėliava, taip pat Jūratės Federavičienės siūta vėliava mitingui Vilniuje. Parodoje galima apžiūrėti ir magnetofoną, kuriuo V. Ledas ir Vytautas Jarutis įrašinėjo liudininkų priminimus apie Klepočių tragediją.
Alytaus iniciatyvinės grupės veikla atsispindi ir originaliuose dokumentuose. Kiek ir kokie žmonės buvo įsitraukę į valstybės atkūrimo darbus galima išvysti Sąjūdžio rėmimo grupių ar delegatų į Sąjūdžio konferencijas sąrašuose. Parodoje pristatomi ir pirmieji Sąjūdžio remiami kandidatai į SSSR ir LTSR Aukščiausiąsias Tarybas. Dokumentuose užfiksuotos sąjūdiečių pastangos sąžiningai ir savarankiškai rinkti kandidatus, atstatyti valstybingumą menančius tarpukario paminklus, kovoti už istorinių tiesų atstatymą.
Parodą papildo ir LCVA saugomi Sauliaus Bartkaus sukurti filmukai apie Sąjūdžio mitingus Vilniuje ir Alytuje, piliakalnio tvarkymą, paminklo Nemunaityje atstatymą, I-ąją Alytaus Sąjūdžio konferenciją ir kitus svarbius 1988–1990 m. įvykius.
Parodą rengė Alytaus kraštotyros muziejus ir Alytaus Senamiesčio bendruomenė. Sieniniuose stenduose pristatoma iliustruota Alytaus Sąjūdžio raida parengta Lino Jakštonio ir kitų Sąjūdžio narių pastangomis. Originalūs Sąjūdžio laikotarpio istoriniai artefaktai surinkti iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių ir privačių kolekcijų.