Į pasienį turistus vilios poetai

Nuo birželio 1 d. pradedamas įgyvendinti projektas „Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“ skirtas užtikrinti subalansuotą istorijos, gamtos ir kultūros paveldo plėtrą bei pritaikymą turizmui. Projekto partneriai Suvalkų regioninis muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus ir Lazdijų krašto muziejus savo naujomis ekspozicijomis bei edukacijomis siekia praturtinti esamus turizmo maršrutus.

Poezija yra istorinis, kultūros paveldas, kaip ir patys poetai – Maria Konopicka, Anzelmas Matutis, Salomėja Nėris, Motiejus Gustaitis bei jų kūryba. Šiuo projektu nesiekiama sukurti naujas turizmo kelias, bet praplėsti jau esamas, įtraukiant pasienio poetus ir jų poeziją. Pasienio keliautojas naujai atras muziejus, perskaitys eilėraščius apie tėvynę, meilę, gamtą, gyvūnus, gėles, dalyvaus naujose edukacijose. Didžiausias šio projekto iššūkis – nauji potyriai, emocijos, susiliejimas su istorija, kūrybiškumu ir galimybe pakeisti savo pasaulį tampant aktyviu ir svarbiu keliautoju.

Projekto įgyvendinimo metu numatytos įgyvendinti bendros pasienio veiklos: papildyti bendrą turizmo maršrutą poetų kūryba, dalyvauti vietinėse edukacijose, suorganizuoti tris pasienio festivalius su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais, pritaikyti A. Matučio memorialinio muziejaus vidinę erdvę ir Alytaus kraštotyros muziejaus vidinę erdvę edukacijoms. Projekto tikslinė grupė: vietiniai ir atvykstantys turistai, pasienio muziejai, turizmo informacijos centrai, bendruomenės nariai, NVO, savivaldybės. Projekto trukmė 21 mėnuo, projekto biudžetas 752598,70 euro.