Ieškome muziejininko-konsultanto Archeologijos muziejuje

Ką reikės veikti? Aptarnauti lankytojus ir vesti ekskursijas, supažindinti su ekspozicija, inicijuoti ir kurti parodas, kultūros ir kitus renginius, inicijuoti projektų paraiškas, atnaujinti, kurti, vesti edukacines programas, rengti informacinę medžiagą, susijusią su vykdoma parodine ir edukacine veikla, dalyvauti tiriamojoje muziejaus veikloje,  bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir atminties institucijomis, vesti lankytojų statistiką.

Dokumentai teikiami nuo 2021 m. kovo 3 d. iki 2021 m. kovo 16 d. imtinai (14 kalendorinių dienų). Darbo krūvis – 0,75 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Daugiau informacijos:

Reikalavimai muziejininkui-konsultantui Archeologijos muziejuje

Priedai