Ieškome naujo komandos nario!

Alytaus kraštotyros muziejus kviečia prie komandos prisijungti personalo ir dokumentų valdymo specialistą (-ę).

Darbo krūvis – 1,0 etatas.
Darbo laikas – pirmadienis-penktadienis
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Pareiginės algos koeficientas – 7,7

Darbo pobūdis:

● formuoti muziejaus personalo valdymo strategiją bei užtikrinti jos įgyvendinimą;
● rengti bei tvarkyti personalo ir bendrąją muziejaus veiklos dokumentaciją;
● vystyti muziejaus dokumentacijos procesų optimizaciją bei skaitmenizaciją.

Reikalavimai:  

● turėti aukštąjį, universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą su ne žemesniu kaip bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
● turėti darbo patirties personalo ir dokumentų valdymo srityje;
● būti susipažinus su LR įstatymais, teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, valdymą ir naudojimą, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muziejų veiklą, kultūros politiką, muziejaus nuostatais ir gebėti juos taikyti savo darbe;
● būti susipažinus su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu ir išmanyti pagrindines profesinės etikos normas;
● mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
● išmanyti kalbos kultūros ir raštvedybos reikalavimus;
● mokėti dirbti su Microsoft Office programine sistema, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) programomis, internetu, elektroniniu paštu;
● mokėti užienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu – privalumas.

Informacija teikiama tel. (8 315) 49 927

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2022 m. liepos 22 d. 16 val. elektroniniu paštu direktorius@alytausmuziejus.lt

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.