Būti rašytoju – visų pirmiausia, karštai, betarpiškai gyventi. Ne stebėti gyvenimą, o pačiam juo gyventi. A.J.
 
A. Jonynas - Biografija

Antanas Jonynas


    Antanas Jonynas gimė Alytuje 1923 metais. 1930–1940 m.  mokėsi Alytaus pradinėje mokykloje ir gimnazijoje. Netekęs regėjimo, išvyko į Kauną, kur baigė Aklųjų institutą ir Mokytojų seminariją. 1944–1946 m. studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1944 m. beveik dvidešimtmetį (su nedidelėmis pertraukomis) ėjo Aklųjų draugijos valdybos pirmininko pareigas. 1949 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. 1954–1962 m. dirbo „Literatūros ir meno“, „Moksleivio“, „Pergalės“ redakcijose. 1963–1964 m. vadovavo Aklųjų draugijos leidyklai. Nuo 1970 m. dirbo tik kūrybinį darbą. Poetas mirė 1976 m.       

Eilėraščius  pradėjo spausdinti nuo 1942 m. Išleido šešis poezijos rinkinius, parašė apybraižų, apsakymų ir satyrinių kūrinių. Bendradarbiavo su J. Macevičiumi, J. Požėra, K. Kubilinsku. 1980 m. pradėta leisti A. Jonyno knygų serija.