Būti rašytoju – visų pirmiausia, karštai, betarpiškai gyventi. Ne stebėti gyvenimą, o pačiam juo gyventi. A.J.
 
A. Jonynas - Skirta A. Jonyno atminimui

Knygos apie A. Jonyną,  bibliografinės rodyklės


1. Kažukauskienė L., Toločka V. Antanas Jonynas. Bibliografija: 1943 – 1980. Vilnius, LAD respublikinė centrinė biblioteka, 1983m., 272 psl.

2.      Riškutė J. Antanas Jonynas. [Monografija] Vilnius, Vaga, 1988m., 266 psl.

3.      Marcinkus J. A. Jonynas amžininkų prisiminimuose. [Prisiminimai, antrasis leidimas.] Vilnius, Eldija, 1994 m., 258 psl.

4.      Aškelovičienė R., Oleškevič L., Ramanauskienė G., Valentukevičius J. Antanas Jonynas. Bibliografijos rodyklė (1981 – 2002). Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003 m., 164 psl.

 
A. Jonynas ikonografijoje
 
Kino filmai
Antanas Jonynas: [dokumentinis kino filmas A. Jonyno 60-mečiui] / scenarijaus aut. ir rež. Algimantas Kriščiūnas; operatorius Rolandas Damulis: 2 d. – Vilnius: Lietuvos kino studija, 1983.
 
Atvirukai
Tarybiniai lietuvių rašytojai: [atvirukų komplektas. D. 2] –Kaunas: Šviesa, [1984]. Turinyje: [...] AntanasJonynas: [nuotr.] / O. Pajedaitė.
 
Piešiniai
A. Jonynas / piešė I. Kiaunė // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1983, gruodžio 10.
A. Jonynas: [draugiškas šaržas] / A. Šiekštelės // Šluota. – 1983, gruodžio 23, p. 10.
 
Biustai, medaliai
1.      Meškelevičius J. A. Jonyno biustas (gipsas) / nuotr. A. Girdziušo // Mūsų žodis. – 1983, Nr. 12, p. 5.

2.      Meškelevičius J. A. Jonyno biustas (gipsas) / nuotr. A. Brazaičio // Mūsų žodis. – 1986, Nr. 2, p. II virš.

3.      Sakalauskas A. Antano jonyno skulptūrinis portretas / nuotr. J. Grikienio // Mūsų žodis. – 1986, Nr. 1, p. I virš.

4.      Varnas E. A. Jonyno 60-mečiui sukurtas atminimo medalis (bronza) / nuotr. A. Girdziušo // Mūsų žodis. – 1983, Nr. 12, p. 5.

5.      Varnas E. A. Jonyno 60-mečiui sukurtas atminimo medalis (bronza) / nuotr. A. Girdziušo // Tiesa. – 1983, gruodžio 14.

6.      Žukauskas A. Antanui Jonynui, antkapinė skulptūra. 1978 // Antanas Žukauskas: skulptūros, koliažai, medaliai, monetos: [albumas] / sudarė E. Žukauskienė. – Vilnius, 2002. – 168 p.: iliustr.

Plokštelės, audiokasetės, kompaktinės plokštelės
1.      Dainuok, širdie, kovos už taiką dainą!: kūriniai chorui / žodž. Antano Jonyno: [plokštelė]. – Vilnius: Melodija, 1983.
Turinyje: kūriniai chorui Antano Jonyno žodžiais / atl. LAD kamerinis choras, vad. Antanas Jozėnas ir LTSR valstybinės filharmonijos simfoninis orchestras, dirig. Juozas Domarkas (1983 05 06, 07 08; Vilnius, plokštelių studija). – Vilnius: GĮN, 1984. – 1 r..: 19 cm/s.

2.      Dainos A. Jonyno tekstais (1973; Vilnius). – Vilnius: GĮN, 1990. 1r.: 19 cm/s. – Pergarsinta.
Turinyje: Uždainuoki pasaulio jaunime / muz. Justino Bašinsko; Atkeliavo eglutė / muz. Valentino Bagdono; Pavasario tostas / muz. P. Jakubausko.

3.      A. Jonyno gimimo 65-ių metų sukakties minėjimas (1988 12 20; Alytus). – Vilnius: GĮN, 1990. – 1 r.: 19 cm/s.
Turinyje: Troškimai / muz. Juozo Kairio; atl. LAD choras „Vilnius“, vyr. dirig. Antanas Juozėnas; Šienapjūtės naktį / muz. Konrado Kavecko; atl. Kristina Beliavskaja, LAD choras „Vilnius“, vyr. dirig. Antanas Juozėnas; Idilija / muz. Antano Adomaičio; atl. LAD choras „Vilnius“, vyr. dirig. Antanas Juozėnas; Galbūt ne meilė / muz. Juozo Kairio; atl. Vladas Bagdonas, LAD choras „Vilnius“, vyr. dirig. Antanas Juozėnas.

4.      Stasiulienė Liongina. Kūriniai, gimę antrą kartą: A. Jonyno kūryba muzikoje. – Vilnius: LAB, 1996. – 2 ks.: 4 cm/s. – Pergarsinta iš 1973 m.
Turinyje:

A. Jonyno memorialinio muziejaus parengti leidiniai

2003-ieji – jubiliejiniai A. Jonyno metai – muziejaus darbe išsiskyrė leidybos vienetų gausa. Gegužės – birželio mėnesiais buvo išleisti: kvietimas į A. Jonyno atminimui skirtus renginius; svarbiausius A. Jonyno gyvenimo bei kūrybos momentus primenantis lankstinukas ir poeto dvasią bei sunkią lemtį subtiliai atspindintis plakatas. Kvietimo ir puikaus plakato autorius – alytiškis dailininkas Arvydas Švirmickas.