Būti rašytoju – visų pirmiausia, karštai, betarpiškai gyventi. Ne stebėti gyvenimą, o pačiam juo gyventi. A.J.
 
Aktualijos
Antano Jonyno prozos skaitymai 2017-11-28

„Vidurdienį rinkos aikštė pilna pilnutėlė. Atrodo, kad visas miestas gaudžia, ūžia, marma, 
klega ir žvengia. Rinkos pakraštyje bliauna avys, įnirtingai žviegia iš vežimo į vežimą 
kilnojamos kiaulės, gailiai, pratisai mykia alkanos, ištroškusios karvės.“ 

A. Jonynas. Laimės ratas.

Gruodžio 14 d. kviečiame į Antano Jonyno prozos skaitymus, skirtus poeto 
94-osioms gimimo metinėms. Skaitymai vyks Antano Jonyno memorialiniame 
muziejuje (Liškiavos g. 17) nuo 10 iki 16 val.
Nuotraukos G. Bernatavičiaus
   

POEZIJOS PAVASARIUI 2017 pasibaigus