Būti rašytoju – visų pirmiausia, karštai, betarpiškai gyventi. Ne stebėti gyvenimą, o pačiam juo gyventi. A.J.
 
Apie muziejų - Muziejaus istorija

A. Jonynas

   Antano Jonyno memorialinį muziejų 1988 m. įsteigė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga gimtuosiuose poeto namuose. Jaukius namus tylioje gatvelėje – vos ne pačiame pušyne – 1928 m. pastatė rašytojo tėvas Ignas Jonynas. Antanas Jonynas šiuose namuose gyveno iki skaudaus savo gyvenimo lūžio – apakimo. 1941 m. išvykęs mokytis į Kauno aklųjų institutą, vėliau gimton sodybon sugrįždavo tik vasaroti, tėvo aplankyti.
   1990 m. sausio 1 d. muziejus buvo perduotas Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijos žinion ir tapo Maironio lietuvių literatūros muziejaus filialu. Vienu iš daugelio respublikoje, bet pirmuoju literatūriniu muziejumi Alytuje. Muziejaus atidarymo šventė vyko 1990 m. gegužės 25 d. Romanas Senapėdis, šventėje atstovavęs Kultūros ir švietimo ministerijai, priminė susirinkusiems, kad A. Jonyno muziejus yra pirmasis Lietuvoje, atidaromas po Kovo 11-osios akto.
   Į A. Jonyno memorialinio muziejaus kiemelį kasmet suguža šimtai įvairių čia rengiamų švenčių dalyvių. Muziejus, nuo 1991 m. sausio 1 d. perduotas Alytaus kraštotyros muziejaus žinion, renginiais pirmiausia stengiasi prisiminti A. Jonyną. Tačiau nelieka nepastebėti ir kitų Dzūkijos literatų nuopelnai bei žymesnės kūrybos ar gyvenimo datos. Muziejuje rengiami profesionalųjį meną provincijoje propaguojantys renginiai: mono spektakliai, teatralizuoti koncertai, poezijos vakarai, knygų pristatymai.
   Daug žiūrovų sukviečia respublikinio Poezijos pavasario svečiai: jau garsūs ar mažiau žinomi literatai. Ne kartą tarp kitų svečių į senelio sodą buvo pakviestas ir 2003 m. Poezijos pavasario bei Nacionalinės premijos laureatas Antanas A. Jonynas. Muziejuje viešėjo O. Baliukonytė, kritikės V. Daujotytė bei J. Riškutė, A. Baltakis, J.Kunčinas, R. Danys, V. Kukulas ir daugybė kitų poetų, skaitovas J. Šalkauskas. Čia vykstančiomis dvasios šventėmis galėjo pasidžiaugti ir išeivijos atstovės: L. Šimkutė, A. Veščiūnaitė-Janavičienė, V. Bogutaitė-Keblienė, E. Juodvalkė.  
   A. Jonyno memorialinis muziejus jau tapo vienu iš literatūrinių miesto centrų, telkiančių apie save kuriančius žmones bei praeity Dzūkijos išaugintus talentus. 
M. Sluckis
Nuotraukoje geriausias A. Jonyno bičiulis rašytojas M. Sluckis per muziejaus atidarymą 1990 m. gegužės 25 d.