Būti rašytoju – visų pirmiausia, karštai, betarpiškai gyventi. Ne stebėti gyvenimą, o pačiam juo gyventi. A.J.
 
Ekspozicijos

 

Muziejuje lankytojų laukia du ekspoziciniai kambariai.

   Ekspozicijoje „XX a. 3 dešimtmečio Alytaus miestiečio gyvenamasis kambarys“ palikta autentiška A. Jonyno vaikystės aplinka. Šioje lovoje miegojo būsimasis poetas, už šio stalo kartu su sesute ruošdavo pamokas. Šiame kambaryje šeima kadais priimdavo kalėdojantį kunigą, gimnazijos mokytoją ar kitą garbingą svečią. Išlikę baldai liudija apie tuometinę miestelėno buitį, ant sienų kabantys paveikslėliai bei nuotraukos – apie šeimos religines bei politines nuostatas.

    Į XX a. pradžią, rodos, nukelia ir poeto tėvelio geležinkelininko turėtas sakvojažas. Medinė kabliuku užkabinama dėželė kadais tarnavo kelioniniams 
bilietėliams vežioti. Tačiau ir šiandien ji tokia miela ir savotiškai graži, kad tik retas muziejaus lankytojas nesusivilioja jos paliesti. Vyresniems lankytojams jų pačių vaikystę primena aptrintas A. Jonyno, dar gimnazisto, portfeliukas. Ant ilgo laido pakabintas didžiojo kambario šviestuvas su fiksatoriumi, leidžiančiu reguliuoti šviestuvo kabėjimo aukštį, dažniausiai būna taip pat pirmą kartą matomas.
    Mortą Jonynienę, poeto motiną, primena jos rankomis maždaug 3-iajame XX a. dešimtmetyje austa lovatiesė, pagalvių užvalkalų mezginiai bei kiauraraščiu siuvinėtos servetėlės, kuriomis dabar papuoštos etažerės lentynėlės, staliukas. Eksponuojami daiktai priklauso poeto vaikams.

                                                                                                    
   
I-asis ekspozicinis kambarys, kuriame išlaikyta autentiška A. Jonyno vaikystės aplinka
   Ekspozicija „A. Jonyno gyvenimas ir veikla“ savo dešimtyje stendų per rašytinius šaltinius (nuosavybės dokumentus, mokslo baigimo pažymėjimus, pažangumo lentelę, sveikatos pažymą, atsiminimus) bei senas nuotraukas pasakoja apie A. Jonyno gyvenimą, kūrybinius pasiekimus. Skaudžią poeto lemtį liudija specifiniai aklo žmogaus daiktai.
 
   Kaip rimtą, sąžiningą žmogų, rašytojo tėvą Igną Jonyną charakterizuoja šiame kambaryje, I-ajame stende, eksponuojamas 1933 m. vasario 16 d. Respublikos Prezidento aktas, liudijantis, jog Ignas Jonynas už nuopelnus Lietuvai apdovanojamas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Apie sunkią poeto motinos vaikystę ir jaunystę liudija  jai išduotas pasas.
  

I-asis ekspozicinis kambarys, kuriame išlaikyta autentiška A. Jonyno vaikystės
aplinka

Jonynas Dalis stendų ir poeto portretas II-ajame ekspoziciniame kambaryje.