Juozas Brusokas. Gyvenimo atspaudai

Gruodžio 15 d., 17.30 val., Audiovizualiųjų menų centre  (Kauno g. 9), Juozo Brusoko grafikos darbų paroda, skirta paminėti šio menininko ir dailės ugdytojo gimimo 90-ąsias metines.

Juozas mokėsi ir studijavo Vilniaus dailės institute kartu su visa eile šiuo metu žinomų Lietuvos meno legendų – Ričardu Vaitekūnu, Petru Repšiu, Stasiu Krasausku. Jis pasižymėjo kaip ypatingai talentingas piešėjas bei savo kolegų tebėra didžiai gerbiamas. Juozas buvo bene pirmasis pokario vietinis gyventojas, tapęs dailininku profesionalu ir sugrįžęs gyventi ir kurti į gimtąsias vietas. Galbūt todėl jam daug ir nereikėjo kalbėti – kiekviena jo nubraukta linija teigė gyvenimą čia ir dabar (Redas Diržys).

Šis dailininkas savo gyvenimo būdo kuklumu ir uždarumu liko mieste neatskleistas, užmirštas, palikęs gražų meninį palikimą, pilną vaizdo turinio išminties, meistrystės, meninės kalbos ir jos raškos, itin aukšto profesionalumo. Darbų techninė įvairovė stebinanti, subtili. Ne tik tradiciniai lietuviškumu, etno ir mitologine tematika persmelkti lino raižiniai, bet ir minimalistiniai, abstraktūs, taiklūs ir iškalbingi itin modernūs atspaudai. Nuo…iki… Taip  norisi pristatyti šią parodą: gyvenimo būdo, stiliaus ir meistrystės pavyzdys (Gintarė M.)