Kaip daiktas tampa eksponatu? 

Šiuo metu muziejus yra sukaupęs per 120 000 eksponatų. Juos šiandien prižiūri, saugo, tvarko, aprašo, tyrinėja, ieško naujų – 8 rinkinių saugotojai.
Ar žinote, kada, kaip ir koks daiktas tampa eksponatu? Koks daikto kelias, iš namų lentynos iki muziejaus saugyklų? Kas tuos daiktus paverčia eksponatais? Kada daiktas jau gali būti eksponatas? Kur saugomi eksponatai ir kas juos prižiūri? O kas yra rinkinių saugotojas?
Paskutinėje FM99 radijo laidų ciklo „Praeities dulkes išsklaidžius” laidoje atskleisime visas eksponatų „gyvenimo paslaptis”, prisiminsime įdomiausias jų patekimo į muziejų istorijas bei pristatysime išskirtinius vieno ar kito rinkinio artefaktus.
Gruodžio 8 d., 13.10, pokalbyje dalyvaus muziejininkai rinkinių saugotojai: Artūras Balčiūnas, Vilmantas Dunderis, Vilma Jenčiulytė, Rasa Stanevičiūtė.

Kviečiame nepraleisti!

kaip daiktas eksponatas