Konferencija „Piliakalnių mįslės“

Jau šį penktadienį – rugsėjo 18 d. 13 val. – Alytaus kraštotyros muziejuje vyks konferencija „Piliakalnių mįslės“, kuri yra sudedamoji projekto „Dzūkijos kraštovaizdžiai – ką mena kalnai ir kalvos“ dalis. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Alytaus miesto savivaldybė. Konferencijoje apie piliakalnius bus kalbama iš įvairių požiūrio taškų. Pristatome programą:

13.00 val.

Įžangos žodis

 

13.10 val.

Dr. Danguolė Karmazienė – Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinės geologijos skyriaus vyriausioji geologė

„Alytaus apskrities piliakalniai ir jų gamtinė kilmė“.

 

13.40–14.10 val.

Dr. Manvydas Vitkūnas – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos  Humanitarinių mokslų katedros docentas

„Pietų Lietuvos piliakalniai: kovų vietos istorinėje atmintyje“

 

14.10–14.40 val.

Artūras Balčiūnas, Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkas

„Alytaus rajono piliakalnių radiniai“

 

14.40–15.10

Dr. Margarita Janušonienė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyriaus vyriausioji specialistė

„Pietų Lietuvos piliakalnių apsauga: problemos ir sprendimai“

 

15.45  Parodos „Kaukų ir kitų Alytaus rajono piliakalnių radiniai“ pristatymas (Jiezno g. 2 Archeologijos muziejus)

 

Išsamesnės informacijos teirautis tel. 8 315 51990.