Leidinys „Dzūkų abrūsėliai“

Rankšluostis – abrūsas – ypatingas audinys tradicinėje lietuvių kultūroje, turėjęs stebėtinai daug panaudojimo būdų ir prasmių bei lydėjęs žmogų svarbiausiomis gyvenimo akimirkomis. Visais atvejais susijęs su apsivalymu – tiek išoriniu, tiek vidiniu.

Leidinyje pristatomas Alytaus kraštotyros muziejaus rankšluosčių rinkinys – iš viso 132 autentiški XIX a. pab. – XX a. eksponatai. Medžiaga papildoma išsamia jų audimo bei puošybos būdų, verpalų analize, taip pat pridedamos būdingiausios rankšluosčių audimo schemos.

Kaina – 17 Eur

Dzūkų abrūsėliai