Lietuvos muziejų kelią Alytuje pradėjo parodos atidarymas

Senos pušys tyliai gaudžia / Seno Nemuno krantuos… / Ir galvoji atsisėdęs / Ant smėlėtų akmenų… / O senelių gyvos pėdos / Žiba smėlyje krantų.

Antanas Jonynas

 

Ką gali upė? Maitinti, įkvėpti, bauginti, džiuginti, saugoti ir griauti… Rugsėjo 5 d. 17 val. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda „Vandenų kultūrinė atmintis: gyvenimas prie Nemuno“. Tai pasakojimas apie panemunių gyventojų vargus ir džiaugsmus. Kokias vandens pramogas teikė Nemunas XX a., kokius žvejybos įrankius ir laivelius naudojo gyventojai, kokį pavojų kėlė Nemuno potvyniai ir kokius lobius atidengdavo atoslūgiai. Paroda iliustruota nuotraukomis ir eksponatais iš muziejaus rinkinių. Aplankyti kviečiame iki rugsėjo 27 d.