MAŽOJI KELIONIŲ KNYGELĖ

Kosto Poškaus tapybos parodoje „Mažoji kelionių knygelė“ kalbama ne tik apie keliones ar knygeles (ir tikrai ne apie šauniajame Vilniaus mieste tokiu pavadinimu leidinį išleidusį Pranciškų Skoriną). Arba tiksliau – ir apie tai, ir apie tai. Bet kuri kūryba yra tiesiogiai priklausoma nuo kelionių (šios gali būti fizinės arba metafizinės) ir perskaitytų knygų. Tiksliau – patirties, žinojimų, akiračio.

Šioje parodoje (galima ją pavadinti nedidele retrospektyva) autorius pristato ir senesnius darbus, ir naujus kūrinius. Kolekcija, kurioje nuo tamsesnių, žemiškesnių spalvų ir lyriškesnių žanrų bei siužetų (peizažo, portreto) evoliucionuojama į ryškesnį koloritą bei „poškišką“ pasakojimo manierą, veikia kaip kuo tikriausia „mažoji kelionių knygelė“.

Pats autorius apie savo kūrybą ir šią konkrečią parodą sako: Visados žinojau, ko siekiu – piešinio ir spalvos vienybės, prasmės, kuri gali būti daugiau ar mažiau užslėpta, gyvybės ir judesio pulsavimo. <…> Savo kūryboje visados ieškojau plastinio ir naratyvinio aiškumo, atmiešto skepticizmu su nedidele cinizmo priemaiša. Kūrybinėje virtuvėje nesinaudoju eskizais, nes bendrą kompoziciją matau vidujai, dėl objekto vietos, jeigu ji nors per porą centimetrų ne vietoje, negaliu nurimti, kol nepataisau. Tada savaime pereinu į tapymo automatizmą, išjungdamas sąmoningą veiklą, pereidamas į jausminį pasąmoninį lygį.

Norėdamas parodyti žiūrovui ir sau pačiam (nu)eitą kelią tapyboje, renkuosi iš darbų, išlikusių studijoje su nedidele išimtimi, nesakydamas, kad jie geresni ar blogesni už iškeliavusius man nežinomomis kryptimis“.

Poškus (g. 1949 m.) yra Alytuje gyvenantis ir kuriantis dailininkas. 1980–1985 metais jis studijavo Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija), kartu pradėjo rodyti savo kūrinius individualiose ir grupinėse parodose.

Atidarymas: 2019 III 19, 17 val.

kp meneides
« 1 4 »