Muziejus ateina pas lankytoją

Jei lankytojas neina pas muziejų, muziejus ateina pas lankytoją. Ir karantino metu Alytaus kraštotyros muziejus GYVAS – Facebook bei Instagram paskyrose nuolat su jumis dalinsimės mūsų fondų lobiais, įdomiausiom istorijom.

Tad šiandien – apie meilę… Tai platoniškos, deja, nelaimingos meilės liudijimas – Konstantino Baliukevičiaus-Rainio, Tyliaus laiškas, rašytas 1945 m. į Sibirą ištremtai Violetai Smailytei (1928–1993).

Laiško adresatė jį labai saugojo – net antrą kartą ištremta į Sibirą, laišką vežėsi kartu. Kostas ir Violeta buvo vieno kiemo draugai, kuriuos išskyrė tremtis. Jie vylėsi pasimatyti, tačiau tam nebuvo lemta įvykti… Kostas žuvo. Violeta ištekėjo, susilaukė dukters Afroditės, kuriai ir paliko saugoti šį draugystės atminimą.

Įdomu ir tai, jog kartu su šiuo laišku iki šiol yra išlikęs ir obels žiedas… „Siunčiu <…> ir lietuviškos obels žiedą, kuri taip gražiai, kaip karalienė, žydi po mano langu, ilgam, labai ilgam atminimui…“, – rašė Kostas.

Konstantinas Baliukevičius-Rainys gimė 1926 m. rugsėjo 2 d. Alytuje. Baigęs Alytaus gimnaziją, studijavo mechaniką Kauno valstybiniame universitete. 1949 m. pavasarį įstojo į partizanų gretas (brolis Lionginas tam labai priešinosi). Paskirtas Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vado A. Ramanausko-Vanago adjutantu. Nuo 1949 m. rugsėjo 22 d. – srities štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas, vėliau buvo srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas, nuo 1950 m. – dar ir LLKS gynybos pajėgų štabo pareigūnas. Žuvo 1951 m. vasario 15 d. Prienų rajono Jaunonių kaime.

Spalio mėnesį Alytaus kraštotyros muziejus planuoja atidaryti parodą, kurioje galėsite pamatyti ir daugiau laiškų bei atvirukų saugančių įvairias istorijas.

Taip pat, primename, kad daugybę Alytaus kraštotyros muziejaus ir kitų muziejų eksponatų bei virtualių parodų galite atrasti

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema – LIMIS
Europeana.eu

#MuziejusPasLankytoją