Penktasis darbo grupės susitikimas, atidaryta paroda “Kunigaikščio Šiurpo valdose”

Balandžio 17 d. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda iš Suvalkų apygardos muziejaus rinkinių (Lenkija) “Kunigaikščio Šiurpo valdose. 30 metų archeologiniams tyrinėjimams Šiurpiliuose (1981 – 2011)”.

Šiurpilio piliakalnis daugeliui Lenkijos pasienio regiono gyventojų yra gerai žinomas dėl čia buvusios jotvingių gynybinės tvirtovės ir labai gražaus jį supančio kraštovaizdžio. Jau daugelį metų jis yra svarbiausias archeologų tyrinėjimo objektas Suvalkijos teritorijoje. Tai proginė paroda, žyminti 30-ies metų sukaktį, kai buvo pradėti pirmieji profesionalūs darbai tyrinėjant Šiurpilio piliakalnio kompleksinio apgyvendinimo istoriją. Šiuos tyrinėjimo darbus, vadovaujant prof. hab. dr. Ježy Okuličiui-Kozarynui (Jerzy Okulicz-Kozaryn), 1981-1991 m. vykdė Varšuvos universiteto Archeologijos institutas. Paroda taip pat skirta žymiam archeologui, kuris šiemet švenčia savo 80 metų jubiliejų, pagerbti. Parodą ruošė Liudvika Savicka (Ludwika Sawicka) ir Vojciechas Vrublevskis (Wojciech Wróblewski) iš Varšuvos universiteto Archeologijos instituto, bendradarbiaudami su Suvalkų regiono muziejaus darbuotojais.

Unikali radinių ir tyrinėjimų medžiaga parodoje „Kunigaikščio Šiurpo valdose“ turi neįkainojamą vertę, kuriant archeologines ekspozicijas tiek Alytaus kraštotyros, tiek Suvalkų apygardos muziejuose. Ši paroda – trečioji apie jotvingių genties palikimą, vykdant projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ veiklas. Tą pačią dieną vyko penktasis projekto darbo grupės susitikimas Alytuje. Vilma Jenčiulytė, istorijos skyriaus vedėja, pristatė Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinės ekspozicijos koncepcijos apmatus. Muziejininkas Vilmantas Dunderis paruošė pranešimą apie Jotvingių žemės archeologinį išlikusį paveldą. Susitikimo dalyviai diskutavo ne tik apie archeologinių ekspozicijų koncepcijas, bet ir apie ruošiamą bendrą žemėlapį, apimantį buvusias jotvingių teritorijas.

2011 m. gegužės mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas yra puiki galimybė išspręsti kai kurias problemas ir pasiekti bendrų tikslų. Pagrindinė projekto idėja – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (kuris tokios ekspozicijos neturi) ir Suvalkų regiono muziejuje (kurio pagrindinis pastatas rekonstruotas ir jame reikalinga nauja ekspozicija). Kitos projekto veiklos lydi pagrindinę projekto veiklą: suorganizuota 10 projekto parnerių darbo grupių susitikimų ir jų metu parengta 2 koncepcijos archeologinių ekspozicijų demonstravimui, suorganizuotos 6 keliaujančios parodos, 3 konferencijos, archeologinis festivalis, išleisti 2 leidiniai, išspausdintas žemėlapis su Alytaus ir Suvalkų regionų įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais. Bendras projekto biudžetas – 278100 Eurų.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT-PL/116 vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas ir Alytaus miesto savivaldybė.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.