Pirmasis projekto “Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje” partnerių susitikimas

Projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT – PL/116
2011 m. birželio 15-16 dienomis
Alytus
Koncepcijos rengimo susitikimo
Dienotvarkė

2011 m. birželio 15 d. Tema Vieta
10.00 Atvykimas, apgyvendinimas Viešbutis
11.00 Dalyvių susitikimas, registracija kava Alytaus kraštotyros muziejus
11.30 Archeologinės ekspozicijos vizija. Mentorius dr. Arūnas Puškorius. Alytaus kraštotyros muziejus
12.00 Modernios idėjos organizuojant archeologines ekspozicijas Europoje. Pranešėjas Jerzy Siemaszko
Alytaus kraštotyros muziejus
12.30 Pietūs Kavinė „Skrydis“
13.30 Parengiamieji darbai rengiant archeologinę ekspoziciją. Pranešėja Daiva Bagdonienė Alytaus kraštotyros muziejus
14.00 Tiuringijos ir Saksonijos muziejų ekspozicijų apžvalga, geroji praktika. Pranešėjas Vilmantas Dunderis, Vilma Jančiulytė Alytaus kraštotyros muziejus
15.00 Jotvingių istorijos ženklai Alytaus rajono piliakalniuose Išvyka prie Kaukų-Žilvios-Dzirmiškių piliakalnių
16.00 Diskusijos Alytaus kraštotyros muziejus
17.00 Benjamino Jenčiaus parodos atidarymas Alytaus miesto teatras
19.00 Vakarienė, kultūrinė programa Kavinė „Skrydis“

2011 m. birželio 16 d.
9.00 Pusryčiai Viešbutis
10.00 Koncepcijos rengimo susitikimo apibendrinimas Alytaus kraštotyros muziejus
11.00 Projekto priežiūros komiteto pasitarimas Alytaus kraštotyros muziejus
13.00 Išvykimas
Detali informacija apie renginį: Audronė Jakunskienė tel. +370 607 81825 el.p. direktorius@alytausmuziejus.lt
Ieva Kazlauskienė tel. +370 618 27979 el.p. ievakaz@gmail.com

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.