Plakatų rinkinys

Plakatai – sudedamoji raštijos rinkinio dalis. Plakatai iš bendro raštijos rinkinio išskirti ir kryptingai pradėti formuoti 2003 metais. Šiuo metu rinkinį sudaro 1342 eksponatai: 1261 pagrindinio fondo ir 81 pagalbinio fondo eksponatų. Rinkinyje kaupiami plakatai, skelbimai, afišos, kvietimai, atspindintys Alytaus miesto ir rajono renginių panoramą. Vieni įdomiausių ir seniausių rinkinio eksponatų yra 1934 m. Alytaus apskrities komendantūros karo cenzūrai siųsti spaudiniai – senosios Alytaus miesto kino teatrų „Palas“ ir „Kapitol“ afišos, skelbimai apie parduodamą namą, naujai atidarytas dirbtuves, organizuojamus vakarus, šventes ar paskaitas, informaciniai pranešimai apie vyksiančius „jomarkus“ Simne ir t.t.