Poetės Aldonos Veščiūnaitės pėdsakų Alytuje beieškant

Šios savaitės pradžioje Alytaus kraštotyros muziejus sulaukė kolegų iš Kauno. Maironio literatūros muziejaus Išeivijos skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė suorganizavo ekspediciją į Alytų – gimtąjį poetės Aldonos Veščiūnaitės miestą. Kartu atvyko muziejininkė Alvyra Brazaitienė, Artūras Saveikis, fotografas Zenonas Baltrušis bei iš Australijos atvykusi poetės dukra Kristina Janavičiūtė.

Išvyka, anot ekspedicijos vadovės, turininga ir naudinga. Antano Jonyno memorialinio muziejaus fonduose pavyko rasti keletą reikšmingų eksponatų, susijusių su A. Veščiūnaite. Eksponatų skaitmeninės kopijos bus panaudotos kitąmet Kaune rengiamoje parodoje, minėsiančioje poetės 95-ąsias gimimo metines. Kolegos ne tik dirbo, bet ir susipažino su Anzelmo Matučio memorialiniu muziejumi bei atnaujintu Kraštotyros muziejumi. Įspūdį, anot jų, paliko eksponavimo sprendimai, edukacinių programų gausa, parodos.

Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė Alytuje gimė 1923 m., mokėsi Alytaus gimnazijoje, studijavo Vilniaus dailės akademijoje. 1940–1941 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1950 m. – į Australiją. Išleido 5 poezijos knygas: Žodžiai kaip salos (1976), Aidinčios upės (1985), Medžiai ryto laisvėj (1999), Blykstelėjimai šimtmečiui baigiantis ir kiti netikėtumai (2004), Edvinas gražiaveidis keliauja į Marsą (2006). Poetė Alytuje lankėsi 2004 m. ir dalyvavo Poezijos pavasario skaitymuose Antano Jonyno memorialiniame muziejuje.