Projekto “Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje” vykdymo eiga

Alytaus kraštotyros muziejaus specialistai, kartu su Suvalkų krašto muziejaus archeologais įgyvendindami projektą „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“, finansuojamą iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programos lėšų pradėjo įgyvendinti projekto veiklas, iš kurių svarbiausia – archeologinės ekspozicijos koncepcijos kūrimo susitikimas. Iš viso planuojama dešimt tokių susitikimų. Pirmojo susitikimo metu š.m. birželio 15-16 dienomis projekto partneriai, atsižvelgdami į ekspertų rekomendacijas ir gerąją įvairių Europos muziejų patirtį pradėjo kurti archeologinių ekspozicijų Alytuje ir Suvalkuose įrengimo koncepciją.

Susitikimo metu buvo aptarta archeologinės ekspozicijos viziją, kurios metmenis pristatė archeologas Arūnas Puškorius, Suvalkų muziejau archeologas Jerzy Semaszko pristatė modernias idėjas organizuojant ekspozicijas Europos muziejuose, kurių lenkų kolegos yra aplankę daugybę.

Alytaus kraštotyros muziejaus direktorės pavaduotoja Daiva Bagdonienė apžvelgė parengiamuosius darbus prieš įrengiant ekspoziciją, o muziejaus istorikai Vilmantas Dunderis ir Vilma Jenčiulytė dalyviams pristatė Tiuringijos ir Saksonijos muziejų ekspozicijų apžvalgą bei gerąją praktiką.

Susitikimas pratęstas išvyka prie Kaukų – Žilvios – Dzirmiškių piliakalnių Alytaus rajono apylinkėse. Koncepcijos rengimo susitikimo dalyviai apžiūrėjo istorines vietas, aptarė atliktus archeologinius kasinėjimus, jų metu sukauptus eksponatus ir galimybę juos įdomiai pateikti muziejų lankytojams.

Įdomi diskusija įvyko aptarinėjant kaip turi būti pateikta archeologinė ekspozicija, kiek muziejus turi atsižvelgti į bendruomenės pageidavimus ir kaip rasti balansą tarp objektyvaus istorijos pristatymo ir ekspozicijos patrauklumo lankytojams, specialiai nesidomintiems šia tema. Prieita bendros nuomonės, kad muziejus yra viena iš labiausiai miesto kultūrinį veidą formuojančių institucijų, todėl rengiant ekspozicijos rengimo koncepciją būti labai atidžiai išklausyti istorikų, archeologų, mokslo darbuotojų, miesto visuomenės, kultūros darbuotojų ir steigėjo nuomones.
Tuo tikslu š.m. birželio 22 d. buvo suorganizuota projekto atidarymo konferencija, kurios metu regiono visuomenei buvo pristatyta projekto idėja, planuojamos veiklos ir numatomi rezultatai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės mero patarėja Aira Visockaitė, konferenciją atidarė projekto partnerių – Alytaus kraštotyros ir Suvalkų regiono muziejų direktoriai Audronė Jakunskienė ir Jierzy Brzozowski. Projekto veiklas pristatė projekto koordinatorė Ieva Kazlauskienė.

Perskaityti 3 pranešimai archeologine tematika – dr.Vygandas Juodagalvis, Lietuvos istorijos instituto archeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas pristatė Užnemunės priešistorės temą apie akmens amžių pietų Lietuvoje. Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas, Lietuvos paminklosaugos komisijos narys Zenonas Baubonis perskaitė pranešimą apie Jotvingių palikimo pritaikymą pažinimui.

Konferencijos dalyviai buvo maloniai nustebinti Ramūno Aleksos ir Giedriaus Navicko parengtu V-XIV a. Pietų Lietuvos kario ginkluotės pristatymu. Pranešėjai pademonstravo pagal istorinius šaltinius atkurtus kario aprangos elementus ir ginklus. Vaizdus pranešimas, galimybė paliesti ginkluotės elementus, o norintiems galimybė ir pasimatuoti metalinę liemenę, šalmą, skydą, palaikyti rankoje kardą, suteikė konferencijai gyvumo.

Pasibaigus konferencijai Alytaus kraštotyros filiale Jiezno g. 2 atidaryta paroda „Antrasis švedų žygis. Knuto Olafo Falko ir švedų ekspedicijos jotvingių žemėse archyvas. (Iš Suvalkų apygardos muziejaus rinkinių)“. Paroda pristato švedų tyrinėtojo jotvingių žemėse darbus, pateikiami aprašymai lietuvių ir lenkų kalbomis.

Projektas bus tęsiamas iki 2013 m. balandžio 30d. jo veiklose numatyta dar per 20 renginių, leidyba bei dviejų archeologinių ekspozicijų įrengimas Alytaus ir Suvalkų muziejuose.

Daugiau informacijos apie projektą:
Koordinatorė Ieva Kazlauskienė
El. paštu ievakaz@gmail.com
Tel. 8-618-27979

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.