Projekto veiklos tęsiasi: galerijoje “Skrydis” atidaryta trečioji Suvalkų apygardos muziejaus parengta paroda “Sentikių pasaulis”

Lapkričio 15 d. galerijoje “Skrydis” atidaryta paroda iš Suvalkų apygardos muziejaus rinkinių (Lenkija) “Sentikių pasaulis”.

2010 m. Suvalkų apskrities muziejaus parengta paroda „Sentikių pasaulis“ pristato Suvalkų krašte gyvenančias sentikių bendruomenes. Parodos pagrindą sudaro archyvinės nuotraukos, kurias padarė sentikių kultūros tyrinėtojas doc. Eugenijus Iwancas, 1964 – 1986 metais tyrinėjęs Suvalkų regioną. Nuotraukose pavaizduoti sentikių bendruomenės nariai nufotografuoti savo namuose, dirbantys lauko darbus bei su jais susijusių apeigų metu. Nuotraukos yra nespalvotos, atliktos tradicine technika, o jose parodytos bendruomeninio gyvenimo sritys į kurias dauguma fotografų neįleidžiami. Tai dar labiau padidina nuotraukose įamžintų apeiginių ir socialinių situacijų vertę. Eugenijaus Iwanco – mokslininko, filologo ir sentikių bažnytinių knygų tekstų vertėjo bei į rytus orientuotų krikščioniškųjų religijų, moderniųjų sociologinių etnografinių ir religinių tyrimų pradininko asmenybė, padidina muziejaus parengtos parodos vertę. Parodoje pristatomos fotografijos yra išdėstytos pagal atskiras temas ir nuosekliai bei profesionaliai perteikia mokslininko objektyvu užfiksuotą Sentikių pasaulį. Paroda papildyta eksponatais iš Suvalkų apskrities muziejaus, Varmijos- Mozūrų muziejus Olštyne ir Krokuvos etnografijos muziejus kolekcijų eksponatais. Parodą parengė Suvalkų apygardos muziejaus etnografas Kšištofas Snarskis (Krzysztof Snarski). Tai trečioji paroda, kurią Suvalkų apygardos muziejus eksponuoja Alytuje, ir penktoji paroda vykdant projekto Nr. LT-PL/116 veiklas.

2011 m. gegužės mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas yra puiki galimybė išspręsti kai kurias problemas ir pasiekti bendrų tikslų. Pagrindinė projekto idėja – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (kuris tokios ekspozicijos neturi) ir Suvalkų regiono muziejuje (kurio pagrindinis pastatas rekonstruotas ir jame reikalinga nauja ekspozicija). Kitos projekto veiklos lydi pagrindinę projekto veiklą: suorganizuota 10 projekto parnerių darbo grupių susitikimų ir jų metu parengta 2 koncepcijos archeologinių ekspozicijų demonstravimui, suorganizuotos 6 keliaujančios parodos, 3 konferencijos, archeologinis festivalis, išleisti 2 leidiniai, išspausdintas žemėlapis su Alytaus ir Suvalkų regionų įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais. Bendras projekto biudžetas – 278100 Eurų.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT-PL/116 vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas ir Alytaus miesto savivaldybė.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla
– sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla
:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.