Raštijos knygų rinkinys

Raštijos knygų rinkinį sudaro knygos, albumai, katalogai, brošiūros. Šiuo metu rinkinyje yra daugiau kaip 2200 įvairios tematikos leidinių. Iš rinkinio savo gausumu išsiskiria istoriniai ir religiniai leidiniai bei vadovėliai. Šiuo metu rinkinys nuolat papildomas Alytaus apskrityje leistais ir leidžiamais leidiniai bei iš šio regiono kilusių autorių leidiniais. Seniausia rinkinyje saugoma 1691–1997 m. Merkinės parapijos metrikų knyga.