Raštijos periodikos rinkinys

Raštijos periodikos rinkinį sudaro apie 5000 laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių. Jame per 400 skirtingų pavadinimų leidinių, išleistų nuo XIX amžiaus iki dabar. Daugiausia pavadinimų (200) yra iš tarpukario laikotarpio. Pats seniausias muziejuje saugomas laikraštis – 1815 m. „Dziennik Wilenski“ (liet. Vilniaus laikraštis) – kultūros ir literatūros žurnalas, ėjęs 1805–1806 m. ir 1815–1830 m. Vilniuje lenkų kalba ir „Dziennik urzędowy gubernii Augustowskiej“ (Suvalkai, 1853). Patys rečiausi – šapirografais ir dauginimo prietaisais spausdinti laikraštėliai – „Mūsų žodis“ (Alytaus valstybinės gimnazijos literatūros ir vaidybos būrelio leidinys, 1940 Nr. 1 ir Nr. 2), „Skautų žodis“ (Alytaus rajono skautų tuntų leidinys, 1937 Nr. 1 ir 1938 Nr. 1) ir „Varpos“ (Alytaus valstybinės gimnazijos literatūros būrelio laikraštėlis, 1937 – 1939). Pažymėtini ir kiti Dzūkijos laikraščiai: „Alytaus dzyvas“ (1932 Nr. 1), „Dzūkų bizūnas“ (1926 Nr. 2), „Ondyna Druskienickich zrodel“ (1936 Nr. 16).