Restauruoti archeologiniai eksponatai

2017 m. buvo restauruota 100 Alytaus kraštotyros muziejaus eksponatų. Tai archeologiniai radiniai iš Bazorų, Alytaus, Kalesninkų senkapių ir Balkasodžio k. Juos restauravo aukščiausios kategorijos archeologinių radinių restauratorius, archeologas – Arūnas Puškorius. Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centre atlikti Alytaus kapinyno 1985–1986 m. rastų archeologinių audinių cheminiai tyrimai.

Eksponatai papildė Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinę ekspoziciją, esančią Jiezno g. 2, ir yra prieinami muziejaus lankytojams bei tyrinėtojams.

 

AKM GEK 3589 AKM GEK 5215 AKM GEK 5100