Septintasis koncepcijos kūrimo susitikimas vyko Jotvingių pėdsakų beieškant

2012 metų rugpjūčio 27 – 28 dienomis vyko septintasis ekspozicijos koncepcijos kūrimo darbo grupės susitikimas . Susitikimas vyko buvusiose jotvingių gentie žemėse Varėnos rajone. Projekto dalyviai lankėsi Dzūkijos nacionaliniame parke, ieškojo ir rado buvusias akmens amžiaus titnago kasyklas prie Titno ežero, Varėnos rajone. Aplankėme šiemet atidarytą Merkinės lankytojų centro ekspoziciją, diskutavo su lankytojų centro vedėju Algimantu Černiausku apie ekspozicijų rengimo mažose erdvėse sunkumus ir galimybes. Susitikimo dalyviai diskutavo ne tik apie archeologinių ekspozicijų koncepcijas, bet ir apie ruošiamą bendrą žemėlapį, apimantį buvusias jotvingių teritorijas. Susitikimo metu projekto partneriams, Suvalkų apygardos muziejaus darbuotojams, buvo pristatytas naujas projekto leidinys – E. Svetiko „Bazorų kapinynas: christianizacijos šaltiniai“.

2011 m. gegužės mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas yra puiki galimybė išspręsti kai kurias problemas ir pasiekti bendrų tikslų. Pagrindinė projekto idėja – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (kuris tokios ekspozicijos neturi) ir Suvalkų regiono muziejuje (kurio pagrindinis pastatas rekonstruotas ir jame reikalinga nauja ekspozicija). Kitos projekto veiklos lydi pagrindinę projekto veiklą: suorganizuota 10 projekto parnerių darbo grupių susitikimų ir jų metu parengta 2 koncepcijos archeologinių ekspozicijų demonstravimui, suorganizuotos 6 keliaujančios parodos, 3 konferencijos, archeologinis festivalis, išleisti 2 leidiniai, išspausdintas žemėlapis su Alytaus ir Suvalkų regionų įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais. Bendras projekto biudžetas – 278100 Eurų.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ Nr. LT-PL/116 vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas ir Alytaus miesto savivaldybė.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.