Skaidros Jančaitės koncertas – performansas „Kregždute aš išsklendžiu iš tavo svajonės, Žeme“

Liepos 12 d., 18 val., Audiovizualiųjų menų centre vyks Skaidros Jančaitės koncertas–performansas „Kregždute aš išsklendžiu iš tavo svajonės, Žeme“.

Su lietuvių liaudies daina, senaisiais romansais, per vidinių savo šaknų, būsenų, jausmų lauką atskleisiu Anzelmo Matučio kūrybos lengvumą, įsiliejusį į manąsias vaikystės kūrybinio augimo gijas.
Balsas, lietuviškos tarškynės, švilpynės, molinukai susijungs per gamtos grožį ir žodį šiandienai – mano ir tavo širdims.

Leisiu klausytojui pajusti garsų, judesių, vyksmo provokacijas, savo pačios gilumo gelmę per kontaktą su žiūrovu. Paskatinsiu žiūrovą veikti. Tikiuosi, sugiedoti sutartinių ir pašokti ne vieną ratelį.
A. Matutis, iškeldamas grožio ilgesį gyveniman, padeda liūdesiui persikeisti į abipusį džiaugsmą, bendravimą su gamta, su žmogumi, su savimi pačiu ir artimaisiais per pagarbą vaikui – žmogui. (S. Jančaitė)

Skaidra Jančaitė – profesionali šiuolaikinės muzikos atlikėja, menininkė, kūrėja, įvaldžiusi skirtingus muzikos žanrus nuo šiuolaikinės rimtosios muzikos iki sakralinės, folkloro, dainininkė- aktorė, lektorė, performansų kūrėja. Skaidra išsiskiria itin individualia kūrybine raiška ir asmenybės harmoningumu. Ji niekad neina kitų išmintu keliu, bet atkakliai ieško savo kūrybinio veido. Menininkė vis dar studijuoja ne tik balso technikų ypatumus, muziką, jos interesai aprėpia filosofiją, psichologiją, literatūrą, fotografiją, šokį, butoh šokio meną. Būtent dėl to ji sugeba labai giliai pažvelgti į atliekamą kūrinį, praturtinti jį įvairiomis prasmėmis ir žavėti klausytojus tiek šiuolaikinės muzikos, tiek džiazo ar tango interpretacijomis.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėsi prof. V. Noreikos ir J. Gricienės solinio dainavimo klasėje, tobulinosi pas užsienio vokalo specialistus. Jau penktus metus kuria sutartinių maratono „Suburtynės“ tradiciją, sėkmingai populiarina šias UNESCO reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus kultūros paveldo vertybe pripažintas lietuvių liaudies daugiabalses dainas. 40 metų dalinasi dainavimo meno pradžiamoksliu, ugdo jaunąją kartą, pasitelkusi muzikos, teatro, žaidimo terapiją. Įvairių menų patirtį dainininkė organiškai sieja su muzika, nuosekliai eidama savitu modernaus sinkretizmo keliu. Skaidra kuria įvairias programas, daug koncertuoja Lietuvoje, daugybę kartų gastroliavo Europoje, JAV, Kanadoje, 9-iose Azijos ir kitose šalyse.