Tarptautinio ekslibrisų konkurso paroda „Lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir fenomeno refleksijos“ atkeliauja į Alytų

Nuo balandžio 4 d. Alytaus kraštotyros muziejuje galėsite aplankyti Trakų istorijos muziejaus tarptautinio ekslibrisų konkurso parodą „Lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir fenomeno refleksijos“.

Pastarojo konkurso pavadinimas atskleidžia viduramžių meno esmę tarp šviesos ir šešėlių, tarp sklindančio spindulio ir jo atspindžio, tarp valdančios niūrios askezės ir estetinių pajautų. Natūralią šviesą, atsispindinčią nuo raižytų skulptūrų paviršių ar sklindančią pro bažnyčių ir katedrų vitražus, viduramžių teologai prilygino dieviškajai šviesai.

Konkurso dalyviai (ypač pelnę visuotines vertinimo komisijos simpatijas) džiugino ir maloniai stebino gilesnėmis temos studijomis, neapsiribojo dažniausiai naudojamų simbolių kalba, ieškojo savito, unikalaus Trakų estetikos bylojimo, atsiremdami į viduramžių epochos pamatą ir atspindėdami tą tik Trakams būdingą išskirtinumą gilių asmeninių apmąstymų ir meninės raiškos formų veidrodyje. Kiekvienas ekslibrisas mums svarbus ne tik savo materialiąja forma ir išliekamąja verte, bet ir kūrybinio proceso metu dalyvių patirtais išgyvenimais, ir filosofinėmis pajautomis. Supratome, kad konkurso tema – lyg sudėtingas algoritmas, kurį visi sprendė savaip, ieškodami savųjų įminimo metodų ir būdų. Ir visi kūrėjai gavo skirtingus, bet teisingus atsakymus.

Tie atsakymai – sukurtos mažosios grafikos estetinės refleksijos – iliustruoja katalogo puslapius, jos virs keliaujančiomis parodomis, kurios lyg viduramžių piligrimai žygiuos, klajos po visą Lietuvą. Tikėtina, kad jų kelias vingiuos ir svetur. Trakuose esančio paveldo klodų savotiškas gotikinis santūrus didingumas lai tampa šviesoje besimaudančio gyvenimo įvaizdžio atspindžiu. Per šiam konkursui dalyvių sukurtus meno kūrinius galime pažvelgti į miesto, švenčiančio 700-ąją sukaktį,estetinį fenomeną, o gotikos epochos kūrybiškumo įvairovė ir originalumas, įkūnytas praeities kartų sukurtuose šedevruose, tegu daro juos XXI amžiaus modernaus kūrėjo nuolatiniu įkvėpimo, atgaivos šaltiniu akims ir dvasiai.

Paroda Alytaus kraštotyros muziejuje veiks iki gegužės 10 d.