Rūšiuoti pagal:
Rodoma 10 iš 17

Apie dailininką A. Žmuidzinavičių. Prie gimtosios žemės versmės

Sudarytojas Artūras Balčiūnas (2008, Kaunas)

Šiame parodos kataloge pateikti ne žymaus Dzūkijos menininko A. Žmuidzinavičiaus kūrybos darbai, o jo gyvenimo gimtajame Alytaus krašte akimirkos, užfiksuotos fotografijose.

Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istorija

Anelė Šmigelskaitė-Kalašnikovienė (2009, Alytaus kraštotyros muziejus)

Tai pirmoji išsamesnė knyga apie seniausią Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos praeitį ir dabartį. Knygoje aptariama parapijos kūrimosi istorija, joje dirbusių kunigų veikla, bažnytinės šventės, išsamiai aprašytos bažnyčioje esančios sakralinės dailės, taikomojo ir liaudies meno vertybės. Knyga iliustruota 68 nuotraukomis.

Knygos kaina – 8,70 Eur

Totoriai šalia mūsų

Autorius ir sudarytojas Vilmantas Dunderis (2009)

Šis leidinys – tai parodos „Totoriai šalia mūsų“ katalogas. Jame pristatoma Lietuvos totorių istorija, papročiai, kulinarinis paveldas.
Parodos rengėjai: Alytaus kraštotyros muziejus, Lietuvos totorių bendruomenė.

Išleido Alytaus kraštotyros muziejus.

Parodos rėmėja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Dingusio laiko atspindžiai. Pirmojo pasaulinio karo Alytaus atvirukų katalogas 1914 – 1918

Katalogo sudarytoja Virginija Buškevičiūtė (2010)

Alytaus kraštotyros muziejus pristato katalogą „Dingusio laiko atspindžiai“. Tai 1914–1918 metais išleistų atvirukų su Alytaus miesto vaizdais panorama. Katalogo pagrindu tapo gausi kolekcininko Algimanto Antanevičiaus (Alytus) surinktų atvirukų kolekcija bei Alytaus kraštotyros muziejaus filokartijos rinkinyje saugomi atvirukai. Bene pirmuosius užfiksuotus Alytaus miesto vaizdus, įdomią ikonografinę medžiagą vienoje vietoje pateikiantis katalogas yra puikus šaltinis, papildantis miesto istorijos, kultūros, urbanistikos studijas. Senąją medžiagą kartu iliustruojančios šiuolaikinių vietovių fotografijos leis miesto gyventojams ir svečiams lengviau suprasti, kaip pasikeitė miestas, kur buvo ta vieta, kuri pavaizduota atviruke: ji išliko ar neišliko, pasikeitė ar nepasikeitė.Knygos kaina – 4,30 Eur

Alytaus rajono piliakalnių takais

Katalogo sudarytojai: Vilma Jenčiulytė, Atrūras Balčiūnas. Alytaus kraštotyros muziejus, 2010.

Alytaus kraštotyros muziejaus parodos “Mūsų protėvių dvasia” apie Alytaus miesto ir rajono piliakalnius katalogas. Leidinyje pateikiamos visų Alytaus rajono ir miesto piliakalnių fotografijos, legendos, apžvelgiama raida, šiandieninė būklė, archeologinių kasinėjimų medžiaga.

Knygos kaina – 2,90 Eur

Bazorų kapinynas: christianizacijos šaltiniai

Autorius Eugenijus Svetikas, išleido Alytaus kraštotyros muziejus (2012)

Ši knyga yra išleista įgyvendinant projektą “Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje”. Leidinio parengimą ir jo leidybą iš dalies finansavo Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas pagal Europos tarptautinę teritorinę bendradarbiavimo programą “Lietuva – Lenkija”, kurios tikslas skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.
Šios monografijos, kaip ir 2003 m. išspausdintos “Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai”, uždavinys – paskelbti visą Bazorų kapinyno kasinėjimų medžiagą ir padaryti ją prieinamą visiems tyrėjams. LDK XIV a. pab. – XV a. christianizacijos proceso tyrimai įgauna vis didesnę svarbą tiek dabartinės Lietuvos, tiek ir kaimyninių valstybių moksle.

Raštai margi, prijuostėn sudėti

Alytaus kraštotyros muziejaus prijuosčių rinkinys (2012 m.)
Katalogo sudarytoja Miglė Lebednykaitė

Alytaus kraštotyros muziejaus tekstilės eksponatų grupė – prijuostės (žiurstai, kvartukai) – sudaro gana didelę rinkinio dalį (jų yra 41). Prijuostė, kaip kultūros objektas, įkūnija istorinę atmintį, reprezentuoja buities, tikėjimo ir papročių ypatumus.
Publikacija apie Alytaus kraštotyros muziejaus prijuosčių kolekciją leidžia geriau pažinti tradicinę lietuvių liaudies tekstilę, atskleidžia prijuostės funkcionavimo specifiką, tuo pačiu ji yra svarbus šaltinis tolimesniems Lietuvos kultūros tyrinėjimams, Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrinių ryšių plėtojimui.

Knygos kaina – 4,60 Eur