Viena šiurpiausių autoavarijų tarpukario Lietuvoje įvyko netoli Alytaus

Šiandien pas lankytoją į namus atkeliauja du eksponatai – leidinys iš 1921 metų ir vieną šiurpiausių autoavarijų tarpukario Lietuvoje menanti fotografija. 

Viena šiurpiausių autoavarijų tarpukario Lietuvoje – Pabaltijo cirko katastrofa – įvyko netoli Alytaus. 1936 metų liepos 9 dieną, ketvirtadienį apie 10 val., prie Kaniūkų tilto sunkvežimis Nr. 1783, registruotas Rygoje, vežė Pabaltijo cirko reikmenis, ant kurių sėdėjo 23 artistai ir pagalbiniai darbininkai. Važiuodamas į pakalnę, vengdamas susidūrimo su dvikinkiu vežimu, sunkvežimis nuvažiavo į kelkraštį, numušė keturis kelio apsauginius stulpelius ir versdamasis nugarmėjo 6 metrų aukščio ir 85 laipsnių statumo šlaitu žemyn. Tai buvo viena šiurpiausių autoavarijų tarpukario Lietuvoje. Spėjama, kad nuotrauka daryta Alytaus fotoateljė, kurios atspaudas: „FOTOGRAFIJA „CENTRAL“ Alytus Dariaus ir Girėno g-vė 7“. Fotografas nežinomas.

Tai – Alytaus ateitininkų kuopelės rankraštinis laikraštėlis, leistas 1920–1928 m.
Ateitininkai (lietuviška katalikiška jaunimo organizacija) Alytuje savo veiklą pradėjo 1920 m. vasarį, valdybos pirmininku buvo išrinktas Alytaus vidurinės mokyklos mokinys Kazys Berulis. Jis ėmėsi redaguoti laikraštėlį „Tikrasis kelias“, kuriame poezijos ir prozos kūrinius skelbė vidurinės mokyklos, vėliau gimnazijos mokiniai.
Pirmasis numeris pasirodė 1920 m. gegužės mėn. Ateitininkai išleisdavo šapirografuotą „Tikrojo kelio“ numerį, papuoštą piešiniais. Žinomi laikraštėlio bendradarbiai: seserys Aleksandra ir Zuzana Krukonytės, piešinių autoriai: Simonavičius, S. Griškevičius.