Būti rašytoju – visų pirmiausia, karštai, betarpiškai gyventi. Ne stebėti gyvenimą, o pačiam juo gyventi. A.J.
 

Nuotrauka iš O. Pajedaitės 1989 m. rengto albumo

       SENTIMENTALUS ROMANSAS

  Aš mylėjau
  Tave
  Tau nežinant.
  Tau nežinant
  Tave aš myliu.
  Mano meilė
  Plati
  Kaip žvaigždynai,
  Kaip žydėjimas
  Lauko gėlių.

  Ar mylėjai mane,
  Nežinojau.
  Ar mylėsi -
  Paklausti bijau.
  Eisiu, eisiu,
  Rugsėjui lašnojant,
  Į tave
  Kaip lig šiolei ėjau.

  <...>
A. Sutkaus nuotr.
Antano Jonyno prozos skaitymai
„Vidurdienį rinkos aikštė pilna pilnutėlė. Atrodo, kad visas miestas gaudžia, ūžia, marma,
klega ir žvengia. Rinkos pakraštyje bliauna avys, įnirtingai žviegia iš vežimo į vežimą
kilnojamos kiaulės, gailiai, pratisai mykia alkanos, ištroškusios karvės.“

A. Jonynas. Laimės ratas.
 
Romo Sadausko poezijos skaitymai

 

...parašysiu laišką

Tau

ant balto debesies

pasidažęs gervės sparną

į dangaus mėlynę

gal

pavasariniai vėjai

nuneš tenai

kur būsi

kur esi

kur

ant vėjų tų

pagairėje stovėjai <...>

(Laiškas ant debesies, 26 psl.)