Antrasis projekto “Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje” partnerių susitikimas

2011 metų spalio 4 dieną vyko antrasis projekto „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ darbo grupių susitikimas Suvalkuose, Lenkijoje. Susitikime dalyvavo projekto darbo grupė iš Alytaus kraštotyros muziejaus ir Suvalkų regiono muziejaus.
Susitikimas prasidėjo Suvalkų regiono muziejaus direktoriaus Jerzy Brzozowski pranešimu „Šiaurės – rytų Lenkijos priešistorė“. Pranešime buvo detaliai pristatyta šiaurės-rytų Lenkijos pirmųjų gyventojų palikti ženklai, pirmykščių gyvenviečių kūrimasis, archeologiniai radiniai.

Jerzy Siemaszko, skaitydamas pranešimą „Nuolatinės archeologinės ekspozicijos Suvalkų regiono muziejuje samprata“, pristatė būsimos archeologinės ekspozicijos pirmąją koncepciją.

Išklausę du įdomius pranešimus, susitikimo dalyviai apsilankė atnaujintame Suvalkų regiono muziejuje. Suvalkų regiono muziejaus direktoriaus pavaduotojas Adamas Žulpa papasakojo apie muziejaus rekonstrukcijos darbus, parodė naujai įrengtas eksponatų saugyklų patalpas, darbo kabinetus, būsimas ekspozicines sales, konferencijų salę ir kt.
Po pietų dešimt susitikimo dalyvių išvyko į ekskursiją po Suvalkų regiono pagrindines archeologines vietoves. Aplankėme tris piliakalnius. Piliakalniai Suvalkų regione skiriasi nuo Alytaus rajono piliakalnių aukščiu ir dydžiu. Ypač gilų įspūdį paliko jotvingių kapavietės ir archeologiniai radiniai Šveicarijos kaime, netoli Suvalkų. (II-IV a. tarp Nemuno vidurupio ir Mozūrų didžiųjų ežerų plito paprotys nedegintus mirusiuosius po vieną laidoti žemuose iš akmenų sukrautuose pilkapiuose. Sampilą apjuosdavo didesnių akmenų vainiku. Tokių pilkapių ypač gausu Suvalkų apylinkėse (bene žymiausiais toks paminklas yra Šveicarijoje netoli Suvalkų)).

Dienos finalas buvo Alytaus kraštotyros muziejaus parengtos parodos „Mūsų protėvių dvasia. Alytaus rajono piliakalniai“ atidarymas Marijos Konopnickos muziejuje, Suvalkuose. Pagal Alytaus ir Suvalkų muziejų bendrą projektą „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ per du metus turi būti paruoštos ir eksponuojamos šešios archeologinės parodos. Pirmoji Suvalkų regiono muziejaus paroda „Antrasis švedų žygis. Knuto Olafo Falko ir švedų ekspedicijos jotvingių žemėse archyvas“ buvo atidaryta Alytuje birželio mėnesį ir eksponuota visą vasarą. Antroji paroda apie Alytaus rajono piliakalnius, parengta alytiškių muziejininkų, Marijos Konopnickos muziejuje Suvalkuose veiks iki lapkričio 20 dienos.

Projektas „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“

     
EUROPOS SĄJUNGA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS
Veiklūs kaimynai

Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).

Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv.m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv.m).

Kita projekto veikla:
• Suorganizuoti 10 partnerių darbo grupių susitikimų, per kuriuos sukurtos 2 archeologinės ekspozicijos pristatymo koncepcijos.
• Suorganizuoti keliaujančias parodas (6 vietose: 3 Lietuvoje ir 3 Lenkijoje).
• Suorganizuoti Jotvingių archeologinį festivalį Lenkijoje.
• Išleisti publikacijas archeologine tematika (piliakalnių katalogas ir tyrimai).
• Išspausdinti Alytaus ir Suvalkų regionų žemėlapį su įdomiausių archeologinių vietų trumpais aprašymais.
• Suorganizuoti 3 projektą viešinančias konferencijas.