Nuo 2004 m. glaudžiai bendradarbiaujam rengiant parodas, tarptautines konferencijas, šventes su Lenkijos Suvalkų apygardos muziejumi.

Pirmasis bendras Alytaus kraštotyros muziejaus ir Suvalkų apygardos muziejaus (Lenkija) projektas – „Kairiajame Nemuno krante. Buvusios Suvalkų gubernijos miestų ir miestelių paveldas senose fotografijose“.
2004 metais vykdant projektą buvo parengta paroda bei išleistas leidinys lenkų ir lietuvių kalba „Na lewym brzegu Niemna/ Kairiajame Nemuno krante“.

Projektą finansiškai rėmė Europos Sąjunga, Nacionalinė programa PHARE 2002, Smulkiųjų projektų fondas. Projektą globojo: Euroregionas NEMUNAS, 16 – 400 Suwalki, ul. Noniewicza 10.

Paroda „Kairiajame Nemuno krante“ buvo eksponuojama ne tik Lenkijos įvairiuose regionuose, bet ir 10 Lietuvos muziejų: Alytaus, Lazdijų, Merkinės, Druskininkų, Kudirkos Naumiesčio, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Prienų.
2007 m. gegužės mėnesį, minint Tarptautinę muziejų dieną, kolegos muziejininkai iš Suvalkų apygardos muziejaus įteikė „Metų bičiulio“ nominaciją Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojams.
2007 m. rugsėjo 7 – spalio 22 d. Alytaus kraštotyros muziejuje, bendradarbiaujant su Suvalkų apygardos muziejumi, buvo surengta paroda „Česlovas Milošas sugrįžta“.

Iš Lenkijos atsivežtą parodą alytiškiams pristatė jos autoriai – Suvalkų apygardos muziejaus direktorius Jerzy’is Brzozowskis ir M. Konopnickos muziejaus vedėjas Zbigniewas Faltynowiczius. Pokalbiui talkino Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja, rašytoja Birutė Jonuškaitė, pažinojusi rašytoją: buvo bendravusi su juo versdama knygą „Maištingasis Č. Milošo portretas“. Ji paskaitė keletą ištraukų iš minėtos knygos. Bet labiausiai žiūrovus suintrigavo Kauno pantomimos teatro aktoriaus Virgiaus Bortkevičiaus pasirodymas. Judesiais papasakotas žmogaus gyvenimas, visos kiekvieno mūsų viltys, džiaugsmai, lūkesčiai, praradimai ir sielvartai, taip įtaigiai apsakyti be žodžių, puikiai derėjo prie pokalbio apie vitališkąjį kūrėją Č. Milošą. Todėl salę apgaubė neregėtas dėmesys ir tyla – rodės, čia pat, mūsų akyse, gimsta dar vienas kūrybos stebuklas…

Spalio 3 d. muziejuje parodos apie Č. Milošą fone vyko seminaras „Esu pasaulio pilietis, mano tautybė – vilnietis“, nagrinėjęs Č. Milošo gyvenimo bei kūrybos klausimus.

Ši bendro projekto „Česlovas Milošas ir Suvalkija“ su Suvalkų apygardos muziejumi paroda 2007 m. buvo eksponuota ir Kėdainių krašto muziejuje.
2008 m. Tarptautinėje Suvalkų apygardos muziejaus organizuotoje konferencijoje „Etnografiniai tyrinėjimai Lenkijos – Lietuvos – Baltarusijos pasienyje XX a. antroje pusėje“, vykusioje Suvalkuose rugsėjo 18–20 dienomis, muziejininkė Gintarė Markevičienė skaitė pranešimą „Paralelės tekstilėje“.
2009 m. birželio 10 d. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda „Pasienio pasaulis profesoriaus Mariano Pokropeko akimis“. Parodos eksponatai ir nuotraukos priklauso Suvalkų apygardos muziejui.
Alytaus kraštotyros muziejus 2010 m. rugpjūčio mėn. pateikė paraišką projektui „Istorinės Jotvingių žemės gyventojų pasaulėžiūros pažinimas per simbolius ir jos pristatymas archeologinėje ekspozicijoje“ į 2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendradarbiavimo programą, o 2011 m. balandžio 15 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekto partneris – Suvalkų regiono muziejus, ilgametis bendrų projektų partneris. Projekto pradžia – 2011 m. gegužės 1 diena, projekto trukmė 24 mėnesiai. Bendras projekto biudžetas 278 100 eurų (960 223 Lt), Alytaus kraštotyros muziejaus biudžetas 153 610 eurų (506 560 Lt).
Pagrindinė projekto veikla – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (127 kv. m) ir Suvalkų regiono muziejuje (120 kv. m).

2014 m. liepos 15 dieną Alytaus kraštotyros muziejuje (Savanorių g. 6) atidaryta paroda „Didysis karas. Suvalkų kraštas ir Užnemunė 1914 – 1918“. Parodos metu pristatytas leidinys, gausiai iliustruotas fotografijomis ir atspindintis I pasaulinio karo įvykius Suvalkų krašte ir Užnemunėje. Parodos autoriai ir rengėjai – Suvalkų apygardos muziejaus darbuotojai. Paroda yra projekto „Pirmojo pasaulinio karo įvykiai, kaip dalis bendro Suvalkų krašto ir Užnemunės kultūrinio ir istorinio paveldo“ SPF/1.3/PL/14 dalis, šis projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programą, kuria siekiama skatinti darnų pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programa yra bendrai finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto. Projekto partneriai – Suvalkų apygardos ir Alytaus kraštotyros muziejai. Įgyvendindami minėtą projektą Alytaus ir Suvalkų muziejai išleido leidinį „Suvalkija ir Užnemunė 1914 – 1918. Didysis karas“, kuriame panaudota medžiaga iš Suvalkų apygardos, Luko istorijos, Marijampolės kraštotyros, Alytaus kraštotyros, Vilkaviškio kraštotyros ir kt. muziejų bei privačių kolekcijų.