„Europeana Photography“ – 2012 m. vasario – 2015 m. sausio mėn. vykdomas tarptautinis senų fotografijų, sukurtų 1839-1939 m. (pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį), skaitmeninimo ir sklaidos projektas. Jo metu suskaitmenintos ir automatizuotai aprašytos fotografijos visuomenei pristatytos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS), muziejų elektroninių katalogų viešose prieigose internete ir pateiktos į svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“ www.euroeana.eu ir čia taip pat prieinamos visiems interneto vartotojams.

Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus – vienas iš jų. Jis organizuoja ir koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje.

Alytaus kraštotyros muziejus į projektą 2012 m. pradžioje įsitraukė dalyvio teisėmis. Norą dalyvauti šiame projekte pareiškė daugiau nei trisdešimt Lietuvos muziejų. Jie per trejus projekto įgyvendinimo metus planuoja suskaitmeninti, automatizuotai aprašyti, paviešinti ir „Europeanai“ pateikti duomenis (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius vaizdus) apie 20000 Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Lietuvos dailės muziejus papildomai dar prisidėjo ir kuriant „Europeana Photography“ fotografijos žodyną bei verčiant jį į lietuvių kalbą.

Dauguma projekte dalyvaujančių muziejų jau pradėjo skaitmeninti ir automatizuotai aprašyti į projektą įtrauktus eksponatus. Tam naudojama LIMIS laikinoji programinė įranga, Lietuvos muziejų virtualių parodų sistema. Pradėjus veikti LIMIS sistemai, darbai tęsiami dirbant su šia sistema, o anksčiau kitose informacinėse sistemose sukaupti duomenys perkelti į LIMIS ir iš šios sistemos duomenų bazės pateikti į „Europeaną“.
Dalį projekto įgyvendinimo metu suskaitmenintų senųjų nuotraukų jau galima pamatyti Lietuvos muziejų virtualių parodų sistemos viešoje prieigoje (žr. http://www.muziejai.lt/emuziejai).
Mūsų muziejus taip pat dalyvauja šiame projekte. Jam pateikėme 270 fotografijų.

Iš įvairių muziejų atsiųstų fotografijų parengta kilnojamoji paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“ sėkmingai keliauja po Lietuvą. Iš Skuodo, kur ji buvo eksponuojama Skuodo gimnazijoje, parvežta į Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejų.
Galite susipažinti su trumpu pranešimu mūsų svetainėje:
http://www.emuziejai.lt/kilnojamoji-stendine-paroda-xix-a-ii-p-xx-a-pr-lietuvos-valstybes-politikos-kulturos-mokslo-visuomenes-elitas-ir-jo-aplinka-mazosios-lietuvos-istorijos-muziejuje/
Džiaugiamės, kad sulaukėme ir nacionalinės žiniasklaidos dėmesio:
http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/27950/eksponuojamos_senosios_lietuvos_fotografijos

2014 m. liepos mėnesį didžiausio Europos kultūros paveldo portalo „Europeana“ turinį papildė daugiau nei 150 000 senųjų fotografijų, kurias suskaitmenino ir aprašė senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekto „EuropeanaPhotography“ dalyviai. Projekte dalyvaujantys 32 Lietuvos muziejai šiam projektui suskaitmenino ir LIMIS sistema automatizuotai aprašė 21 000 senųjų fotografijų. Daugiau nei 10 000 jų buvo publikuota portale „Europeana“ 2013 m. pabaigoje, 4 000 – šių metų liepos mėnesį. Likusioji fotografijų dalis portale turėtų būti matoma lapkričio mėnesį. Iš viso „EuropeanaPhotography“ projekto partneriai „Europeanai“ pateiks daugiau nei 500 000 senųjų fotografijų. Alytaus kraštotyros muziejus, dalyvaudamas projekte, suskaitmenino ir aprašė 270 senųjų fotografijų, kurių dalis jau matoma „Europeanoje“ . Visas mūsų muziejaus fotografijas galite pamatyti LIMIS sistemoje.