Dėkojame Rėmėjams, 1,2 % pajamų mokesčio paskyrusiems Muziejaus veiklai, ir kviečiame naujoms iniciatyvoms!

Kviečiame Jus prisidėti prie mūsų veiklos, skiriant iki 2 % pajamų mokesčio Muziejui. Jūsų paramą Muziejus panaudos naujiems eksponatams įsigyti.

Ką daryti, apsisprendus paremti?

Gauti prašymo blanką apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (AVMI) arba svetainėje http://nauja.vmi.lt/lt/ (forma FR 0512).
Užpildyti formą-prašymą.
Tiesiogiai ar per asmenį, su kuriuo Jūs susiję darbo santykiais, pristatyti į AVMI iki einamųjų metų gegužės 1 d., jei pagal GPMĮ Jūs privalote deklaruoti pajamas, prašymas pateikiamas kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija.

Rekvizitai

Įstaigos pavadinimas – Alytaus kraštotyros muziejus
Įstaigos kodas 191058256
Banko sąskaita paramai LT92 7181 2000 0213 0435
AB Šiaulių bankas

Adresas:
Savanorių g. 6
LT-62142 Alytus
Tel. / faks. (8 315) 51990

Paramos gavėjo statusas

VĮ Registrų centras Muziejui 2004-04-28 suteikė paramos gavėjo statusą.
Apie tai tiksliau žr. Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje http://nauja.vmi.lt/lt/?itemId=1003742