Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ partneriai: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos jūrų muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Kėdainių krašto muziejus, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Kretingos muziejus, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, Lietuvos aviacijos muziejus, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, literatūrinis A. Puškino muziejus. Lietuvos muziejų asociacijos ir aštuoniolikos partnerių jungtinės veiklos sutartis, pasirašyta 2011 m. lapkričio 25 d. Projekto finansuojama išlaidų suma 1 095 167 Lt iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą.
Projekto uždaviniai – sukurti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, kuris skatintų pilietinio ir tautinio ugdymo plėtrą, stiprintų mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių, didinti jų dalyvavimą visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.
Projekto tikslams ir uždaviniams pasiekti bus vykdoma ši veikla:
a) nacionalinio tinklo „Muziejus-mokykla-moksleivis“;
b) mokymai mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams;
c) edukacinių programų moksleiviams sukūrimas ir įgyvendinimas.
Alytaus kraštotyros muziejus vykdydamas projekto veiklas įgyvendina edukacinę programą „Archeologo laboratorija“. Programos įgyvendinimo trukmė 2012 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. kovo mėn.

ESF_logo_2013_m    LMA

Alytaus kraštotyros muziejaus edukacinę programą „Archeologo laboratorija“ sudaro trys užsiėmimai: „Kasinėjimai ir tyrinėjimai“, „Rekonstrukcija“. Šis užsiėmimas susideda iš dviejų dalių – „Naginių raukimas“ ir „Juostų pynimas ir žiedmarškių gamyba“; išvyka.
Edukacinio užsiėmimo „Kasinėjimai ir tyrinėjimai“ trukmė 2 akademinės valandos. Edukacinis užsiėmimas vyks tam pritaikytoje archeologinėje ekspozicijoje. „Atidengdami“ kultūrinius sluoksnius, moksleiviai keliaus laiko ratu susipažindami ir tyrinėdami lipdytinės ir žiestinės keramikos raidą, tyrinės numizmatikos radinius ir jų istoriją, įvertins titnago pritaikymo galimybes. Sėdę prie mikroskopo, moksleiviai įvertins senuosiuose sluoksniuose atrasto daikto ypatybes, tyrinės kitus archeologinius radinius, mokysis daryti išvadas. Mikroskopais bus tyrinėjamos keramikos šukės. Informacijos pateikimo forma skatins mokinių loginį, kritišką mąstymą. Darbas su muziejaus eksponatais ugdys gebėjimus atpažinti medžiagas, radinius. Edukacinės programos pabaigoje bus pristatomi tyrimo rezultatai ir išvados, užduodami klausimai, vyks diskusija.
Edukacinio užsiėmimo „Rekonstrukcija“ trukmė 4 akademinės valandos. Tai antroji edukacinės programos „Archeologo laboratorija“ dalis – daikto rekonstrukcija: senojo apavo – naginių raukimas, žiedmarškių gamyba bei drabužio detalės – vytinių juostų vijimas. Rekonstravimas – ne tik paties daikto, bet ir amato subtilybių nagrinėjimas, gyvenimo būdo ir kasdienybės supažindinimas per daiktus. Ši programos dalis sudaryta iš dviejų dalių – naginių raukimas ir pasirinktinai juostų vijimas arba žiedmarškių gamyba. Edukacinio užsiėmimo metu pateikiama medžiaga – naudinga informacija mokantis istorijos dalyko mokykloje. Mokiniai ne tik įgys žinių, tačiau ir patys dalyvaus gamybos procese. Pirmoji dalis – interaktyvi paskaita, kurios metu naudojant vaizdines priemones perteikiama informacija dalyviams. Antroje dalyje mokiniai išmoks raukti nagines, gaminti žiedmarškius, vyti juostas.
Edukacinio užsiėmimo – išvykos trukmė 2 akademinės valandos. Siekiant sudominti reta archeologo profesija, bus organizuojamos išvykos į gamtą, ieškoma titnago, piniginių „lobių“, keramikos šukių. Išvykų metu „lobių“ paieškoms bus panaudotas metalo ieškiklis. Ekskursijos, priderintos prie edukacinių užsiėmimų, bus ir sudėtinė užsiėmimo dalis, ir savarankiška pamoka.

muz_zaidimas