​​1. Muziejų naktis

Projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinės muziejų tarybos visoje Europoje organizuojamo tradicinio renginio „Muziejų naktis“ ir pristatyti miesto istorijos fragmentus netradicinėmis formomis.
Rėmėja – Alytaus miesto savivaldybė – 3000 Lt.
Projekto vadovė Daiva Bagdonienė, dir. pavaduotoja.

2. Kai sieloms neliko medžių

Projekto tikslas – užfiksuoti iki šių dienų išlikusius senosios jotvingių kultūros pėdsakus ir jų pagrindu parengti kilnojamąją parodą.
Uždaviniai:
1. Organizuoti ekspediciją, kurios metu fiksuojami Alytaus ir Lazdijų rajonuose bei Druskininkų savivaldybėje esantys jotvingiškos kilmės pavadinimų geografiniai objektai.
2. Atlikti istorinės sąmonės tyrimą, atspindintį jotvingių vardo įamžinimą dabartyje.
3. Apklausti tikslines grupes (asmenis, save tapatinančius su jotvingiais) ir susisteminti informaciją.
4. Parengti kilnojamąją parodą, identifikuojančią jotvingių kalbos pažinimo šaltinius (asmenvardžius, vietovardžius, vandenvardžius ir kt.)
Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas – 10 000 Lt.
Projekto vadovė Deimantė Aidukaitė, muziejininkė.

3. Kap gimtuosna kraštuosna šneka

Projekto tikslas – supažindinti moksleivius su lietuvių kalbos tarmėmis, patarmėmis, šnektomis, išmokti jas skirti, pristatyti dialektologijos mokslą, dialektologų darbo ypatumus.
Uždaviniai:
1. Pradėti edukacinį užsiėmimą “Kap gimtuosna kraštuosna šneka”.
2. Išleisti edukacijos medžiagą.
3. Suorganizuoti susitikimą su dialektologais.
Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas – 5000 Lt.
Projekto vadovė Irma Labutytė, Antano Jonyno memorialinio muziejaus vedėja.

4. Grikių šventė

Planuojamu „Grikių šventės“ renginiu siekiama sukurti simbolinį tiltą, jungsiantį mūsų krašto tradicinį palikimą su šiuolaikinėmis grikių panaudojimo galimybėmis.
Tikslas – puoselėti Dzūkijos regiono tradicinį kulinarijos paveldą pasitelkiant vieną iš tradicinių, šiam regionui būdingą, tačiau dabar gerokai primirštą grikių augalinę kultūrą.
Uždaviniai:
1. Sukurti naują edukacinę programą „Grikio kelias“.
2. Alytaus mieste surengti ˜„Grikių šventę“.
Rėmėja – Alytaus miesto savivaldybė – 6000 Lt.
Projekto vadovė Gintarė Dusevičiūtė, muziejininkė.

5. Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos

Projekto tikslas: sukurti edukacinių užsiėmimų ciklą apie spaudos draudimo laikotarpį Dzūkijoje akcentuojant gimtosios kalbos reikšmę ir svarbą visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime.
Uždaviniai:
1. Parengti 2 edukacines programas pritaikytas 5–12 kl. moksleiviams ir suaugusiems.
2. Parengti edukacinę erdvę, pritaikytą edukacinėms programoms.
3. Supažindinti su Dzūkijos krašto knygnešiais ir jų veikla.
4. Supažindinti visuomenę su išlikusiais spaudos draudimo laikotarpio leidiniais.
Rėmėja – Kultūros ministerija – 18000 Lt.
Projekto vadovė Vilma Jenčiulytė, Istorijos skyriaus vedėja.

6. Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“

Projekto tikslas: parengti ekspoziciją, atspindinčią Pirmojo pasaulinio karo įvykius Pietų Lietuvoje.
Uždaviniai:
1. Surinkti istorinę medžiagą apie Alytų Pirmojo pasaulinio karo metais ir ją susisteminti.
2. Atrinkti eksponatus parodai, bendradarbiaujant su Pietų Lietuvos muziejais.
3. Sukurti vaizdo, garso, kitų pojūčių efektus.
4. Parengti informacinius tekstus.
5. Parengti edukacinę programą.
6. Parengti ir išleisti Pirmojo pasaulinio karo Alytaus atvirukų reprodukcijas.
7. Parengti ir išleisti parodos informacinį vadovą.
8. Paruošti reklaminę parodos ir edukacinės programos medžiagą.
Rėmeja – Kultūros ministerija – 30 000 Lt.
Projekto vadovė Rasa Stanevičiūtė, muziejininkė.