1. Muziejų naktis – 2015

Projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinės muziejų tarybos visoje Europoje organizuojamo tradicinio renginio „Muziejų naktis“ ir pristatyti miesto istorijos fragmentus netradicinėmis formomis.
Rėmėja – Alytaus Miesto savivaldybė – 1000 €
Projekto vadovės: Daiva Bagdonienė, dir. pavaduotoja, Aušra Jurčiukonienė, kultūros projektų vadovė.

2. Visa dzūkelio sveikata iš grikio…

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti visuomenės susidomėjimą Dzūkijos krašto tradicine kultūra pasitelkiant šiam regionui būdingą, tačiau dabar gerokai primirštą ir beišnykstančią grikių augalinę kultūrą bei supažindinti su šiuolaikinėmis grikių pritaikymo galimybėmis kulinarijoje, buityje ir mene.
Uždaviniai:
1. Surengti ekspediciją Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonuose ir Druskininkų savivaldybėje.
2. Rinkti duomenis apie senuosius ir dabartinius grikių apdirbimo papročius, jų panaudojimo būdus, kulinarinį paveldą.
3. Alytaus mieste surengti grikių šventę.
Rėmėja – Alytaus Miesto savivaldybė – 4000 €
Projektų vadovės: Aušra Jurčiukonienė, kultūros projektų vadovė, Ona Sakevičienė, muziejininkė-edukatorė.

3. Alytaus kraštotyros muziejaus internetinės svetainės atnaujinimas

Tikslas – atnaujinti informacinę- reprezentacinę Alytaus kraštotyros muziejaus interneto svetainę, kurioje būtų pateikta informacija apie muziejų bei jo filialų veiklą, sukauptą istorinę ir etnografinę medžiagą, tarptautinį bendradarbiavimą, teikiamas paslaugas, leidinius, unikalius eksponatus, įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus. Sudaryti sąlygas nuolat naudotis informacija apie muziejaus veiklas informacinių technologijų pagalba visoms amžiaus grupėms ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir užsienio šalyse gyvenantiems žmonėms.
Uždaviniai:
• Sukurti Alytaus kraštotyros muziejaus internetinės svetainės dizainą, surinkti ir susisteminti medžiagą Alytaus kraštotyros muziejaus interneto svetainei atnaujinti lietuvių ir anglų kalbomis.
• Įdiegti turinio valdymo sistemą, leisiančią operatyviai atnaujinti informaciją interneto svetainėje ir palaikyti pastovius interaktyvius ryšius su lankytojais. Sukurti mobilios interneto svetainės versiją, pritaikytą mobiliems įrenginiams.
Rėmėja – Kultūros taryba – 3000 €.
Projekto vadovė: Daiva Bagdonienė, dir. pavaduotoja.

4. Interaktyvių programų įdiegimas ekspozicijoje ,,Kai sieloms neliko medžių“

Tikslas: Padidinti Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinės ekspozicijos prieinamumą vaikams ir jaunimui, atnaujinant ją inovatyviomis ir atraktyviomis išraiškos priemonėmis.
Uždaviniai:
1. Sukurti interaktyvų akmens amžiaus žemėlapį.
2. Sukurti interaktyvaus žaidimo scenarijų.
2. Sukurti interaktyvų animacinį žaidimą skirtą jotvingių istorijai.
3. Sukurti interaktyvų žemėlapį „Alytaus rajono piliakalniai“.
4. Įdiegti naujai sukurtas programas ekspozicijos terminaluose.
Rėmėja – Kultūros taryba – 8000 €
Projekto vadovės: Vilma Jenčiulytė, istorijos skyriaus vedėja, Aušra Jurčiukonienė, kultūros projektų vadovė.

5. Edukacinė programa „Raštininko baltos rankos“

Tikslas – skatinti visuomenės susidomėjimą rašto kultūros bei rašymo priemonių istorija, rašymo ranka supažindinant ją tiek su šio reiškinio teorija, tiek su praktika bei akcentuoti rašto kultūros reikalavimų laikymąsi kasdieniame gyvenime.
Uždaviniai:
– surinkti teorinę medžiagą, pristatančią rašto kultūros bei rašymo priemonių istoriją Lietuvoje;
– parengti 5 edukacinių užsiėmimų programą: („Nuo dantiraščio iki kompiuterio“, „Puošnios raidės“ „Kaligrafija – terapijos ir asmenybės tobulėjimo priemonė“, „Spausdinimo mašinėlė dar turi šansą“, „Laiškas iš Antano Jonyno sodo“;
– įsigyti praktiniams užsiėmimas reikalingą inventorių bei medžiagas;
– išleisti užduočių sąsiuvinį 1000 egz. tiražu;
– parengti reklaminės medžiagos paketą;
– organizuoti edukacinės programos pristatymą regiono švietimo centrams, mokykloms, turizmo agentūroms, visuomeninėms sen
jorų organizacijoms ir kt.; -parengti projekto ataskaitą.
Rėmėja – Kultūros taryba – 2.500.
Projekto vadovės: Austėja Lovčikaitė, memorialinių muziejų skyriaus rinkinių saugotoja, Aušra Jurčiukonienė, kultūros projektų vadovė.

6. Renginių ciklas ,, Dzūkų kiemas”

Tikslas – skatinti visuomenės susidomėjimą Dzūkijos krašto tradicine kultūra, atskleisti etnografinio regiono savastį ir įvairovę, ugdyti asmenybes, suvokiančias savo krašto ištakas ir savitumą, sugebančias atpažinti, vertinti, ir gerbti tikrąsias vertybes.
Uždaviniai:
1. Parengti renginių ciklo 4 potemių: „Pasakoja dzūkai“, „Šilinių, gruntinių ir panemunių dzūkų kulinarinis paveldas“, „Gamtos ritmu“, Dzūkų papročiai kino juostose“ scenarijus;
2. Sudaryti sutartis su atlikėjais, autoriais, lektoriais;
3. parengti reklaminės medžiagos paketą;
4. Atspausdinti renginių plakatus, lankstukus, kalendorius
5. pravesti numatytus renginius
6. parengti projekto ataskaitą.
Rėmėja – Kultūros taryba – 2000 €
Projektų vadovės: Ona Sakevičienė, muziejininkė-edukatorė, Aušra Jurčiukonienė, kultūros projektų vadovė